Eenmalige TOGS en TVL niet belast

Hebt u een eenmalige uitkering van € 4.000 gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.