1 juli 2022 volledige Border Operating Model (BOM) in werking (update)

01-07-2022

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in. Dit gebeurt op basis van het Border Operating Model (BOM). Vanaf 1 juli 2022 eindigt de overgangsperiode en treedt de volledige BOM in werking.

Wat is het Border Operating Model (BOM)?

Het VK heeft met Brexit eigen regels opgesteld voor de invoer van producten. Die staan beschreven in het BOM en staan los van het handelsakkoord tussen de EU en het VK.

1 juli 2022: volledige BOM in werking

Vanaf 1 juli 2022 gaan alle grensformaliteiten en -procedures die in het BOM zijn vastgelegd volledig in. Dat betekent dat voor invoer in het VK een einde komt aan de overgangsperiode en dat u aan alle eisen en verplichtingen voor alle goederen moet voldoen.

Dit betekent onder andere dat vanaf 1 juli 2022 een veterinair gezondheidscertificaat is verplicht voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en andere producten van dierlijke oorsprong. Deze verplichting zou eerst op 1 oktober 2021 ingaan.

Ook is vanaf 1 juli 2022 is een fytosanitair certificaat verplicht als u ‘laag risico’ landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit exporteert naar het VK. Deze certificeringsplicht zou eerst op 1 januari 2021 ingaan.

Lees alles over over wat er nog meer voor u gaat veranderen vanaf 1 juli 2022 op de website van het Brexitloket.

Meer belangrijke datums leest u in het overzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.