Belastingdienst actueel

Aanpassing publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen'

16-12-2020

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2020 inzake aanhorigheid bij agrarische bedrijfsgebouwen (ECLI:NL:HR;2020:65) is de publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen' aangepast.

De volgende zaken, waarvoor de afschrijvingsbeperking door de bodemwaarde van toepassing is, zijn toegevoegd:

  • beschoeiing perceel
  • strooiselhok
  • mestsilo/mestplaat
  • sleufsilo/kuilvoerplaat
  • erfverharding
  • warmteopslagtank (buiten gebouw gelegen)
  • waterbassin/watersilo

Ook zijn richtlijnen opgenomen voor de toekenning van een aanhorigheid en/of (onder)grond aan 1 of meer bedrijfsgebouwen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.