Belastingdienst actueel

Beëindiging pensioen in eigen beheer: langere termijn voor insturen informatieformulier

23-04-2020

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Uw opgebouwde pensioen kon tot uiterlijk 31 december 2019 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In dat geval had de directeur-aandeelhouder (pensioengerechtigde) ons het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ moeten toesturen.

Wij hebben nog niet van iedereen het informatieformulier gekregen. In sommige gevallen hebben we het informatieformulier wél gekregen, maar ontbreekt de medeondertekening van de (gewezen) partner. U krijgt daarom extra tijd om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar ons op te sturen. U leest dit in het nieuwe Besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845 (Stcrt. 10 april 2020, nr. 20858). Dit besluit is een aanpassing van het vervallen Besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862.

Wij sturen u een brief

Hebt u uw pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet, maar hebben wij nog geen informatieformulier van u gekregen? Dan krijgt u nog een brief van ons. Hierin staat dat u in ieder geval nog 6 weken de tijd krijgt om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar ons op te sturen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.