Inwerkingtreding 'Besluit inkomstenverhouding' uitgesteld tot 1 januari 2025

18-07-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Het 'Besluit inkomstenverhouding' legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze begint en eindigt. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden. Maar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat dit nog een jaar wordt uitgesteld.

Reden voor het uitstel zijn de werkgeversbetalingen: de werkgever betaalt zijn werknemer namens UWV een ZW- of WAZO-uitkering en tegelijk ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking terwijl de werknemer nog in dienst is. Voor werkgeversbetalingen is nog geen goede invulling gevonden.

Onderzoek naar eenvoudiger invulling werkgeversbetalingen

Het uitstel is nodig om de praktische invulling van werkgeversbetalingen verder uit te werken. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om te onderzoeken hoe die invulling eenvoudiger kan. Dat zou de impact van het 'Besluit inkomstenverhouding' voor werkgevers verkleinen.

Uitstel wordt verwerkt in inwerkingtredingsbesluit

De nieuwe datum van 1 januari 2025 wordt verwerkt in het inwerkingtredingsbesluit. Zodra dit is aangepast, kunt u dat op onze website lezen.

U kunt de Kamerbrief met daarin het uitstel van het 'Besluit IKV' downloaden op tweedekamer.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.