Belastingdienst actueel

Burgers horen waarom hun persoonsgegevens waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

11-11-2021

De komende maanden sturen wij ongeveer 200.000 mensen een brief over hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Hierin staat de reden vermeld waarom hun persoonsgegevens in de FSV waren opgenomen. Op 11 november 2021 vallen de eerste brieven op de deurmat.

In het voorjaar van 2021 hebben wij deze burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd hen ook te informeren over de reden van hun registratie, over de mogelijk onterechte gevolgen van die registratie en over het delen van gegevens uit die registratie met andere instanties.

Kreeg u eerder een brief over uw registratie in de FSV?

Dan ontvangt u in de komende maanden een brief over de reden van uw registratie. Er zijn 4 hoofdredenen waarom uw gegevens tussen 2012 en 2020 konden zijn opgenomen in de FSV:

  • Als wij twijfelden of een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag klopte. Of als wij een aangifte hadden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld als er hoge reiskosten waren opgegeven, terwijl iemand dicht bij zijn werk woonde.
  • Als wij in het kader van een toezichtproject signalen ontvingen, bijvoorbeeld bij een vermoeden van identiteitsfraude.
  • Als wij van een andere organisatie een signaal ontvingen, zoals een tip of een klik.
  • Als wij van een overheidsorganisatie een verzoek kregen om belasting- of inkomensgegevens te delen.

In sommige gevallen is het ons helaas niet gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, staat dat in de brief die u van ons krijgt.

Een kleine groep burgers heeft niet eerder een brief van ons ontvangen over de registratie van hun persoonsgegevens in de FSV. Deze burgers krijgen nog een brief van ons. Daarin staat niet alleen informatie over hun persoonsgegevens in de FSV, maar ook de reden van die registratie.

Hebt u eerder een AVG-inzageverzoek gedaan?

Dan ontvangt u als reactie op uw inzageverzoek een beschikking van ons. Daarin staat de informatie die we met u kunnen delen over uw registratie in de FSV.

Hebt u eerder een FSV-melding over mogelijk onterechte gevolgen gedaan?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. Een onafhankelijk bureau doet de komende maanden onderzoek naar de mogelijke effecten van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. Wij sturen u binnenkort een brief over het lopende onderzoek naar mogelijk onterechte gevolgen en de behandeling van uw melding.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de FSV naar belastingdienst.nl/fsv.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.