Belastingdienst actueel

Antidumpingrechten en compenserende rechten bij samenloop met vrijwaringsmaatregelen op staalproducten

19-09-2019

De Europese Commissie heeft bepalingen vastgesteld om ongewenste effecten bij samenloop van verschillende maatregelen op de handel in bepaalde staalproducten tegen te gaan. Deze bepalingen moeten voorkomen dat de ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan gewenst.

Achtergrond

Met Verordening (EU) 2019/159 heeft de Commissie voor een periode van 3 jaar vrijwaringsmaatregelen voor bepaalde staalproducten ingesteld. Deze maatregelen zijn tariefcontingenten die steeds voor bepaalde perioden gelden. Wanneer de invoer een specifieke drempel overschrijdt moet een douanerecht bij contingent-overschrijding van 25 % worden betaald. De drempel van het contingent wordt in beginsel ingesteld op het gemiddelde niveau van de invoer in de laatste drie representatieve jaren, in de regel het gemiddelde invoervolume over de periode 2015-2017.

Voor sommige productcategorieën waarop de vrijwaringsmaatregelen betrekking hebben gelden momenteel antidumping- en/of compenserende maatregelen. Daarom is voor die producten, zodra de vastgestelde tariefcontingenten worden overschreden zowel het douanerecht bij contingent-overschrijding als het antidumping- of compenserend recht verschuldigd.

Anti-dumping- en compenserende maatregelen

Zoals in de verordening wordt onderstreept, kan zo’n cumulatie van antidumping- en/of compenserende maatregelen met de bij die verordening ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan wenselijk is. Op basis van onderzoek dat hiernaar is ingesteld heeft de Commissie bevestigd dat dit inderdaad het geval is. 

De Commissie heeft daarom maatregelen getroffen om te voorkomen dat bepaalde antidumping- en/of compenserende maatregelen gelijktijdig met het douanerecht bij contingent-overschrijding worden toegepast voor vastgestelde categorieën staalproducten. Deze maatregelen van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382 (Pb. EU L 227 van 3 september 2019) zijn ingegaan op 4 september 2019.

De maatregelen hebben gevolgen voor de hoogte van het antidumping- en/of compenserend recht. De van toepassing zijnde rechten zijn opgenomen in het Gebruikstarief.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.