Belastingdienst actueel

Verlenging en uitbreiding vergunningplicht bij uitvoer COVID-19 vaccins (update)

15-03-2021

Vanaf 13 maart 2021 geldt er een nieuwe regeling (EU-verordening 2021/442) voor de vergunningsplicht bij uitvoer van COVID-19 vaccins. De vergunningsplicht is nu verlengd tot en met 30 september 2021.

Wat is er veranderd?

Vanaf 13 maart 2021 geldt de regeling ook voor werkzame stoffen die vallen onder de volgende GN-codes:

  • ex 2933.99.80
  • ex 2934.99.90
  • ex 3002.90.90
  • ex 3504.00.90

Alleen de werkzame stoffen voor het maken van vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) vallen onder de vergunningplicht. Dit is aangeduid met het woord ‘ex’.

Update: Oorspronkelijk gold de vergunningsplicht tot en met 30 juni 2021. Dit is nu verlengd naar tot en met 30 september 2021.

Wederuitvoer

De nieuwe regeling geldt ook voor wederuitvoer. De vergunningsplicht geldt alleen als de niet-EU goederen in het douanegebied van de Unie, fabricagehandelingen (waaronder vullen en verpakken) hebben ondergaan. Als een wederuitvoerzending geen fabricagehandeling heeft ondergaan, geldt de vergunningsplicht niet.

Als een zending wordt aangegeven voor wederuitvoer en er een vergunning vereist is, dan moet de uitvoervergunning gegeven worden door de lidstaat waar de exporteur gevestigd is.

Vergunning voor meerdere zendingen

Onder de regeling is het mogelijk om 1 vergunning aan te vragen voor 1 partij die in meerdere zendingen (en via meerdere douaneaangiften) wordt uitgevoerd. Dat kan alleen als de zendingen hetzelfde land van bestemming hebben. De zendingen mogen wel naar meerdere adressen in dat land worden gestuurd. Hiervoor moeten alle zendingen voor deze ene vergunning via hetzelfde douanekantoor van uitvoer verlopen. Dit douanekantoor moet ook vermeld worden op de vergunning.

Let op!
Als 1 vergunning voor meerdere zendingen is, zal het douanekantoor van uitvoer bij iedere zending de vergunning afschrijven, ondertekenen en stempelen. Dit doet het douanekantoor voordat de zending wordt uitgevoerd.

Lees meer over de EU-verordening 2021/442.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.