Aanpassing DIN-/DEN-procedure voor IIAA-vergunninghouders

30-05-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Momenteel kunt u als IIAA-vergunninghouder nog gebruikmaken van de zogenaamde DIN-/DEN-procedure, maar met de komst van DMS vervalt deze regeling. Op dit moment zijn nog niet alle IIAA-vergunninghouders aangesloten op DMS. In samenspraak met Portbase en de terminals passen we de DIN-/DEN-procedure daarom tijdelijk aan.

'DIN/DEN' en 'Domproc' zijn termen die in de praktijk en door Portbase nog worden gebruikt. U vindt ze daarom ook in dit bericht.

Wat u moet doen hangt ervan af of u wel of niet bent toegelaten tot de informele fase.

U bent IIAA-vergunninghouder in de informele fase

Bent u toegelaten tot de informele fase en hebt u uitstel gekregen voor aansluiting op DMS 4.1? Dan kunt u de 'Melding Domproc' en een MID-melding met de vermelding DIN of DEN + vergunningnummer indienen. Dit kan tot u over bent naar DMS of tot de datum waarop Portbase ICS2 (release 3) implementeert.

De verwachting is dat Portbase eind juni 2024 ICS2 implementeert. Daarna wordt de 'Melding Domproc' niet meer ondersteund, maar u kunt nog wel de MID-melding DIN/DEN doen. Zowel Portbase als de terminals moeten deze meldingen ondersteunen. Vanaf die datum dient u daarom een MID-melding DIN/DEN in zónder de voorgaande Domproc-melding (als de betreffende terminal dit ondersteunt). De Douane zuivert de tijdelijke opslag aan op basis van deze MID-meldingen.

Wij houden u op de hoogte over de exacte datum waarop deze aangepaste procedure ingaat.

U bent IIAA-vergunninghouder, maar u bevindt zich niet in de informele fase

Past u nog de oude DIN-/DEN-procedure toe? Dan kunt u uw vergunningnummer vanaf 3 juni 2024 niet meer gebruiken.

Wegvoering van containers kan dan alleen met een aangifte in de normale procedure (AGS, DMS), een aangifte voor douanevervoer (NCTS) of een aanbrengbericht (DMS) + een inschrijving in de administratie.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.