Accijns tijdelijk verlaagd in 2022 (update)

07-04-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

Bedrijven kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaaf alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • tankstations
 • transportbedrijven
 • loon- en grondverzetbedrijven
 • glastuinbouwbedrijven
 • landbouwbedrijven
 • hoveniersbedrijven

Het gaat dus niet om brandstof in de brandstoftank van personen-, bedrijfs-, of vrachtauto's.

Voorwaarden voor teruggaaf

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 13 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

 • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
 • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
 • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk. 
  Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto's van en bewaar die in uw administratie.

U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Meer hierover leest u in het Handboek accijns, hst. 50.20.00, paragraaf 2.7 .

Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie. Als we erom vragen, moet u de gegevens en bewijzen kunnen overleggen.

Vraag om teruggaaf via Mijn Douane

U logt in op Mijn Douane met eHerkenning, niveau EH3. Hebt u een eenmanszaak of bent u zzp'er, dan kunt u ook inloggen met uw DigiD.

Kies in Mijn Douane voor het tabblad 'accijns' en daarna bij 'teruggaaf' voor 'Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA'. Bereken zelf het bedrag dat u terugkrijgt. Dit zijn de teruggaafbedragen per liter:

 • 17,3 cent (ongelode benzine)
 • 11,1 cent (diesel)
 • 4,1 cent (LPG en LNG)

U kunt ook een schriftelijk verzoek doen voor teruggaaf. Daarvoor kunt u een standaardformulier gebruiken dat u kunt aanvragen per e-mail: cua@douane.nl. Stuur het ingevulde formulier naar dit e-mailadres terug, of per post naar: 
Douane Groningen
afd. CUA
Bendienplein 7
7815 SM Emmen

U kunt uw schriftelijke verzoek ook per post sturen naar:
Belastingdienst/Douane
Teruggaaf accijns 84b t.a.v. CUA - DGR
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Naheffing in 2023

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd. Meer informatie hierover leest u in december op deze website.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon Douane: 0800 – 0143.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.