Bescheidcode N865 (Form A) vervalt 1 januari 2023

06-10-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de bescheidcode N865. U kunt deze code vanaf die datum niet meer vermelden in uw douaneaangifte. En u kunt dan niet langer het certificaat van oorsprong, formulier A (kortweg Form A), gebruiken voor het preferentiële tarief.

Op 1 januari 2017 is REX ingevoerd binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). REX staat voor Registered Exporter, oftewel Geregistreerde Exporteur. Het is een stelsel dat exporteurs in staat stelt om op basis van zelfcertificering de preferentiële oorsprong te verklaren van de door hen geëxporteerde goederen.

Vanaf 2017 kregen begunstigde landen van het APS 3 jaar de tijd om REX te implementeren. Wanneer een land dat had gedaan, kon dat land geen Form A meer afgeven. Zo werd het Form A geleidelijk vervangen door een attest van oorsprong, opgesteld door een Geregistreerd Exporteur.

De overgangsperiode van 3 jaar liep tot 1 januari 2020. Sinds die datum passen alle begunstigde landen verplicht REX toe, en kunnen zij het Form A dus al niet meer afgeven. De Europese Commissie heeft daarom besloten dat de bescheidcode voor het Form A vanaf 1 januari 2023 vervalt.

Meer informatie

Over REX en de overgangsperiode leest u meer op de website van de Europese Commissie en in het Handboek Douane.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.