Belastingdienst actueel

Controle op zuivering aangifte voor tijdelijke opslag wijzigt ingrijpend

26-11-2019

Vanaf 30 maart 2020 gaat de Douane de nadere aangifte ter zuivering van de aangifte voor tijdelijke opslag (ATO) op een andere manier controleren. Dit geldt voor goederen die over zee zijn binnengekomen.

De huidige werkwijze verandert ingrijpend. Hierna leest u wat dat voor u betekent.

Altijd controle op aanbrengen en aansluiting met ATO

Een belangrijke verandering is dat we voortaan altijd vooraf controleren of de goederen zijn aangebracht, als u de nadere aangifte doet. Hebt u voorafaangifte gedaan, en daarna een aanvullend bericht verstuurd? Dan controleren we óók of de goederen aanwezig zijn als u het aanvullend bericht verstuurt. Is dat niet zo? Dan wordt uw aangifte geweigerd.

Een 2e verandering is dat we de aangifte nauwkeuriger vergelijken met de summiere aangifte. We controleren of u in vak 40 van de nadere aangifte op een juiste manier verwijst naar de Bill of Lading van de ATO. In uw nadere aangifte mogen niet meer colli van dezelfde soort staan dan in de ATO. Er mag ook geen hoger bruto gewicht in vermeld staan. Als uw aangifte hieraan niet voldoet, wordt die geweigerd.

Gefaseerde aanpak

Wijzigingen worden niet in 1 keer doorgevoerd. We kiezen voor een gefaseerde aanpak, omdat het om grote en ingrijpende veranderingen gaat. De gewijzigde werkwijze start met de invoeraangifte, daarna volgt de vervoeraangifte. Tot slot wijzigt de controle op het bruto gewicht.

Met het bedrijfsleven hebben we afspraken gemaakt over een testtraject. De uitkomsten daarvan bepalen wanneer we precies starten.

Zo ziet onze planning er nu uit:

  • 30 maart 2020: start controle AGS-invoeraangiften
  • 3e of 4e kwartaal 2020: start controle NCTS-vervoeraangiften
  • 1e of 2e kwartaal 2021: start nauwkeuriger controle op het bruto gewicht

In de 2e helft van 2021 willen we statusinformatie verstrekken voor containers waarvan alle goederen zijn vrijgegeven. Deze informatie gaat het bedrijfsleven zekerheid bieden in het logistieke proces. We overleggen nog met de bedrijfskoepels over hoe we deze informatie gaan aanbieden.

Meer weten?

Iedere keer als we een aangiftesoort op de gewijzigde manier gaan controleren, krijgt u een brief van ons. Daarin ziet u in detail wat er in die fase verandert, in welke situaties een aangifte wordt afgewezen en hoe we u daarover informeren. De 1e brief, die u in februari 2020 krijgt, gaat over de veranderingen in de controle van de invoeraangifte.

Als u vragen hebt, kunt u tijdens kantooruren bellen met de Nationale Helpdesk Douane: (088) 156 66 55. Houd voor een snelle afhandeling uw EORI-nummer bij de hand. U kunt ons ook mailen: nhd.apeldoorn@belastingdienst.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.