Belastingdienst actueel

Corona: verplichte vergunning bij uitvoer van COVID-19-vaccins (update)

16-02-2021

Vanaf 30 januari 2021 geldt er een vergunningplicht voor uitvoer van COVID-19-vaccins naar landen buiten de Europese Unie (EU). De verplichte vergunning gaat over het vaccin als geheel, maar ook de losse werkzame stoffen daarvan.

Waarom een vergunningplicht?

"Om aan een crisistoestand het hoofd te bieden en transparantie te waarborgen, is het in het belang van de Unie dat onmiddellijk een actie van beperkte duur wordt ondernomen om ervoor te zorgen dat de uitvoer van COVID-19-vaccins die vallen onder een aankoopovereenkomst met de Unie, wordt onderworpen aan een voorafgaande vergunning, zodat er in de Unie een toereikend aanbod is om aan de essentiële vraag te kunnen voldoen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de internationale verbintenissen van de Unie op dit punt."

Deze tekst is opgenomen in een van de artikelen van de Uitvoeringsverordening. De verordening zorgt ervoor dat binnen de EU genoeg vaccins aanwezig zijn om zo snel mogelijk de inwoners van de EU te beschermen tegen COVID-19. De verordening is op zaterdag 30 januari 2021 ingegaan. Uitvoeren van COVID-19-vaccins of de werkzame stoffen daarvan is, zonder geldige uitvoervergunning, per direct verboden.

Waarvoor geldt de verplichte vergunning?

De vergunningplicht geldt voor vaccins tegen aan alle SARS-gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten, waaronder COVID-19) die vallen onder GN-code 3002 20 10. Ongeacht de verpakking. De vergunning gaat ook over de werkzame stoffen ervan, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor het maken van de vaccins worden gebruikt.

De verordening ziet toe op uitvoer buiten de EU.

Uitzonderingen

De verordening kent een aantal uitzonderingen op de vergunningplicht. Hieronder vallen onder andere een groot aantal landen, bepaalde internationale organisaties en voor humanitaire noodhulp.

Update: In Nederland vergunning aanvragen bij IGJ

U vraagt de vergunning aan bij de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de vaccins zijn geproduceerd. Voor Nederland is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Lees meer over de export van COVID-19 vaccins op de internetsite van de IGJ.

Meer informatie

Lees de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/111

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.