Belastingdienst actueel

Douane gebruikt nieuw INF-systeem bij actieve en passieve veredeling

13-10-2020

De Douane is op 5 oktober 2020 gestart met het gebruik van het door de Europese Commissie ontwikkelde INF-systeem. Daarmee kunnen bedrijven en douaneautoriteiten bij actieve en passieve veredeling informatie digitaal uitwisselen en vastleggen. Nu worden hier nog de papieren formulieren INF1, INF5, INF9 en INF2 voor gebruikt.

We nemen het INF-systeem gefaseerd in gebruik. Dit betekent dat we voortaan digitale INF-formulieren behandelen die u uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU) krijgt. Vindt de start van het veredelingsproces in Nederland plaats en is er ook een andere lidstaat bij betrokken? Dan kunt u kiezen tussen het digitale INF-systeem en een papieren INF-formulier.

Als de migratie is afgerond, dan wordt het gebruik van het INF-systeem verplicht. Op dat moment accepteren we geen papieren INF-formulieren meer. We informeren bedrijven hier van tevoren over.

In 2 situaties gebruikt u nu het nieuwe INF-systeem

In de volgende 2 gevallen kunt u niet meer kiezen voor de papieren INF-formulieren en moet u nu het digitale INF-systeem gebruiken:

  • actieve veredeling EX/IM of passieve veredeling EX/IM
    Van actieve veredeling EX/IM worden uit Unie-goederen verkregen veredelingsproducten uitgevoerd (EX) voordat de niet-Unie-goederen onder de regeling actieve veredeling worden geplaatst (IM). Bij passieve veredeling worden Unie-goederen onder de regeling passieve veredeling uitgevoerd (EX) om later in de vorm van veredelingsproducten te worden ingevoerd (IM).
  • actieve veredeling IM/EX of passieve veredeling IM/EX, wanneer er meer dan 1 lidstaat bij betrokken is
    Van actieve veredeling IM/EX worden niet-Unie-goederen onder de regeling actieve veredeling geplaatst (IM) die op een later tijdstip in de vorm van veredelingsproducten onder een andere regeling worden geplaatst of worden weder-uitgevoerd (EX). Bij passieve veredeling IM/EX worden de uit Unie-goederen verkregen veredelingsproducten in het vrije verkeer gebracht (IM) voordat de Unie-goederen zijn uitgevoerd (EX). U hoeft dus in dit geval het INF-systeem alleen te gebruiken als er meer lidstaten bij de veredeling betrokken zijn.

Overgangssituatie

Naast Nederland hebben meerdere lidstaten aangegeven het INF-systeem later in het jaar in gebruik te nemen. Hierdoor blijft het mogelijk dat u papieren INF-formulieren krijgt. We blijven deze formulieren behandelen.

Inloggen

U vindt het INF-systeem in het EU Customs Trader Portal. Ga daarvoor naar douane.nl/bedrijven en kies rechtsboven voor Inloggen voor douanezaken. Om in te loggen hebt u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 3.

E-learning module

Wilt u meer weten over het INF-systeem en het gebruik ervan? Op de website van de Europese Commissie kunt u de gratis (Engelstalige) e-learning module 'UCC - 20' volgen. Meer informatie over deze digitale cursus vindt u in de Engelstalige folder.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.