Belastingdienst actueel

Extra controle aanvullende douanerechten voor VS, staalproducten en preferentiële certificaten Turkije

14-08-2018

De Douane controleert de komende maanden extra op de invoer van goederen uit de Verenigde Staten en de invoer van staalproducten uit derde landen. We gaan ook preferentiële certificaten die zijn afgegeven in Turkije extra controleren. Zo weten we zeker dat de juiste rechten bij invoer worden betaald.

Doet u aangifte voor de goederen in dit nieuwsbericht? Vraag uw klant dan om extra informatie over de oorsprong, de indeling en/of de waarde. Dan kunt u de aangifte op een juiste manier invullen.

Dit bericht is een aanvulling op het nieuwsbericht van 1 mei. In dat bericht staan andere goederen waarvoor we uw extra aandacht vragen.

Goederen uit de Verenigde Staten

Bij invoer van bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika zijn aanvullende douanerechten verschuldigd. Ten onrechte kan een andere oorsprong of goederencode worden opgegeven. Controleer daarom of deze juist zijn aangegeven.

In een aantal gevallen zijn aanvullende rechten niet verschuldigd. Deze vindt u in mededeling 7, die is opgenomen in het Handboek Douane. In vak 37(2) moet dan code 610 zijn ingevuld.

Staalproducten uit derde landen

Bij invoer van aangewezen staalproducten uit derde landen gelden vrijwaringsmaatregelen. De invoer wordt bewaakt met tariefcontingenten en aanvullende rechten. Als de tariefcontingenten vol zijn, worden aanvullende rechten geheven. Controleer daarom of de oorsprong en goederencode juist zijn aangegeven.
 
Gaat het om een zogenoemde zeilende partij? Dan geldt het aanvullende recht niet. In vak 37(2) moet dan code 611 zijn ingevuld.

Goederen uit Turkije met A.TR, EUR.1 of EUR-MED

Turkije voert sinds 24 april 2018 geleidelijk een nieuw systeem in voor de afgifte van certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED. De certificaten worden voortaan digitaal afgegeven. Controleer of het certificaat is ondertekend door de Turkse Douane. Het certificaat moet ook zijn ondertekend door de exporteur.

Andere risico's

We controleren ook andere punten van de aangifte. Hierboven staat wat we extra controleren. Bedrijven kunnen zo extra kritisch kijken naar hun aangifte, fouten vermijden en oponthoud voorkomen.

Wij controleren de goederen fysiek, aan de hand van bescheiden en aan de hand van bedrijfsadministraties in Nederland en andere landen. Worden de goederen weggevoerd en kunnen wij de controle niet afhandelen? Dan eisen wij aanvullende zekerheid.

Zie ook

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.