Belastingdienst actueel

Extra controle op vrijstellingen, BTI-beschikking, lage waarde textiel en schoenen – en e-commerce

05-12-2018

De Douane besteedt de komende maanden meer aandacht aan de waarde van allerlei producten. Ook aan de waarde van producten die online zijn verkocht – de zogenoemde e-commerce. Daarnaast controleren we of een beschikking voor een bindende tariefinlichting (BTI-beschikking) op de juiste manier wordt gebruikt.

Doet u aangifte? Vraag uw klant dan om extra informatie over de oorsprong, tariefindeling of waarde. Dan kunt u de aangifte op een juiste manier invullen.

Kleding en schoenen: waarde en tarief kloppen niet altijd

Doet u invoeraangifte voor textiel en schoenen uit China, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan of Thailand? Controleer dan goed of de waarde en de goederencode kloppen. We controleren deze goederen extra.

Kijk of u vrijstellingscode C07 of 107 mag gebruiken

Is de waarde van een zending voor particulieren bij invoer hoger dan €22? Dan kunt u de vrijstellingscode 107 niet gebruiken. Gaat het om een waarde van meer dan € 150? Dan is vrijstellingscode C07 niet mogelijk. Het gaat om de 'intrinsieke' waarde, dit is de waarde zónder vracht- en verzekeringskosten.

Als u ten onrechte 1 van deze codes gebruikt , worden invoerrechten en btw niet goed berekend.

E-commerce: controleer de waarde

Steeds meer producten worden online verkocht. We gaan extra controleren of de waarde van deze producten niet te laag wordt aangegeven.

BTI-beschikking: controleer het tarief en vermeld referentienummer

Gaat het om goederen waarvoor een BTI-beschikking is afgegeven? Dan controleren we extra of het juiste tarief wordt gebruikt in de aangifte. En of het BTI-referentienummer in de aangifte staat.

Andere risico's

De Douane controleert ook andere punten van de aangifte. Hierboven staat waar we extra aandacht aan besteden. Bedrijven kunnen zo extra aandacht geven aan hun aangifte, fouten vermijden en oponthoud voorkomen.

We controleren de goederen fysiek, aan de hand van bescheiden en de administratie in Nederland en andere landen. Wilt u de goederen wegvoeren en kunnen wij de controle niet afhandelen? Dan vragen we eerst aanvullende zekerheid, voordat we de goederen ter beschikking stellen.

Eerdere nieuwsberichten over extra controles

Dit bericht is een aanvulling op de nieuwsberichten van mei en augustus. In die berichten staan andere goederen waarvoor we uw extra aandacht vragen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.