Belastingdienst actueel

1e helft 2021: 50.000 kilo cocaïne met bestemming Nederland onderschept

15-07-2021

De Douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de 1e helft van 2021 ruim 50.000 kilo drugs bestemd voor Nederlandse havens onderschept en in beslag genomen. Nederlandse douaniers namen hiervan in de zeehavens en op de luchthavens 22.456 kilo cocaïne in beslag. Ruim 28.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederland werd door buitenlandse douanediensten in beslag genomen.

Dit is een lichte afname ten opzichte van het 1e half jaar van 2020, toen is 25.750 kilo onderschept. Hoewel het aantal onderschepte kilo’s afnam, nam het aantal vangsten in zeehavens licht toe; 82 vangsten in de 1e helft van 2021 ten opzichte van 77 vangsten in de 1e helft van 2020. Het aandeel van op luchthavens - Schiphol en Maastricht - in beslag genomen kilo’s drugs, aangetroffen in luchtvracht, nam in het 1e half jaar toe: ruim 800 kilo cocaïne, ten opzichte van 250 kilo cocaïne in heel 2020. Deze stijging werd mede veroorzaakt door 2 grotere vangsten van respectievelijk 300 kilo cocaïne en 258 kilo cocaïne, beide vanuit Ecuador.

Douane maakt van controle postzendingen naar buitenland nieuw speerpunt

De Douane is vorig jaar zomer een project gestart, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, om intensiever postzendingen naar het buitenland te controleren. Dit heeft geresulteerd in de inbeslagname van ruim 8.000 brieven en pakketten met vooral synthetische drugs. Ruim 2.700 keer ging het om XTC/MDMA. Ook werd ruim 1.300 keer softdrugs aangetroffen. Voor het overige deel gaat het om vele diverse andere verboden stoffen, zoals ketamine, cocaïne, heroïne en LSD. Over heel 2020 werden in 3.000 brieven en pakketten drugs aangetroffen. De intensieve controles worden het gehele jaar voortgezet. Met PostNL en politie voert Douane gesprekken om innovatieve ontwikkelingen toe te passen in de postsorteercentra en op andere plaatsen, zoals de doorontwikkeling van algoritmes in het scanproces, om poststromen nog effectiever te controleren. Dit najaar test de Douane hoe algoritmen op haar eigen scan kunnen worden toegepast.

Grotere pakkans door internationale samenwerking

De Douane zet zich in om samen met nationale en internationale partners de samenwerking ten aanzien drugsbestrijding te versterken. Samen met lokale Douaneorganisaties in met name Zuid-Amerika wordt smokkelwaar zo dicht mogelijk bij de productie- en distributiebasis gezien en tegen gehouden. Het internationale Douane-netwerk, inclusief de Douane-attachees die werkzaam zijn op Nederlandse ambassades in het buitenland, speelt daarbij een belangrijke rol. De Douane is continu bezig dit netwerk te onderhouden en waar nodig uit te breiden, zowel via extra Douane-mensen in het buitenland maar ook via nieuwe verdragen die de uitwisseling van Douane-informatie vergemakkelijkt. "Criminelen veranderen hun manier van werken voortdurend, en ook Douane verbetert de controles voortdurend", zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal Douane, "Wij zetten in op een grotere pakkans door meer internationale samenwerking."

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.