Handelingskader DMS 4.1 verlengd tot 1 december 2024

01-07-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Het handelingskader Douaneaangifte Management Systeem (DMS) loopt tot 1 juli 2024. Maar niet alle vergunninghouders Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA) konden vóór deze datum aansluiten op DMS. Daarom hebben wij, na overleg met het bedrijfsleven, besloten dat wij het handelingskader DMS tot 1 december 2024 verlengen voor vergunninghouders IIAA die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor wie geldt de verlenging van het handelingskader DMS?

U kunt alleen gebruikmaken van de verlenging als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een vergunninghouder IIAA.
  • U hebt u vóór 1 januari 2024 aangemeld voor de informele fase.
  • U hebt een plan van aanpak opgesteld.
  • U bent nog niet aangesloten op DMS 4.0 of DMS 4.1.

Wat houdt de verlenging van het handelingskader DMS in?

Het handelingskader tot 1 december 2024 kent 2 fasen:

  • fase 1: van 1 juli 2024 tot 11 september 2024
    Bent u nog niet aangesloten op DMS? Dan kunt u in deze fase nieuwe douaneaangiften indienen in AGS (invoer, uitvoer en opslag) en de GP(S)A.
  • fase 2: van 11 september 2024 tot 1 december 2024
    Wilt u in deze fase nieuwe aangiften in AGS (invoer, uitvoer en opslag) en de GP(S)A? Dan moet u hierover vóór 1 september 2024 maatwerkafspraken met ons hebben gemaakt. Bij het opstellen van deze afspraken houden wij rekening met de beschikbaarheid van de huidige aangiftesystemen (AGS en GP(S)A). De einddatum van de maatwerkafspraken is 1 december 2024.

Kunt u niet vóór 1 december 2024 aansluiten op DMS?

In uitzonderlijke situaties is het voor u misschien niet mogelijk om vóór 1 december 2024 aan te sluiten op DMS. In dat geval gaan wij met u in gesprek om te onderzoeken op welke wijze u aan uw douaneverplichtingen kunt voldoen. Hierbij kunt u denken aan het tijdelijk inschakelen van een tussenpersoon voor uw aangiften, of aan het tijdelijk gebruik van de standaardprocedure.

Wat moet u doen als de verlenging níet voor u geldt?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de verlenging van het handelingskader DMS? Dan moet u vanaf 1 juli 2024 al uw douaneaangiften indienen in DMS. Dat kunt u zelf doen, of een dienstverlener kan het voor u doen.

Waarom hebben wij het handelingskader DMS verlengd?

Van december 2023 tot april 2024 golden binnen DMS beperkingen voor het aantal artikelregels in de aanvullende aangifte. Daardoor konden niet alle vergunninghouders IIAA vóór 1 juli 2024 aansluiten op DMS.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over de verlenging van het handelingskader DMS? Stel uw vragen via de e-mail aan: IIAA@douane.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.