Vanaf 1 juli verandert de invoeraangifte voor geneesmiddelen

17-06-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanaf 1 juli 2024 verandert de manier waarop u aangifte doet voor geneesmiddelen en werkzame stoffen voor geneesmiddelen. U moet voortaan altijd een (fictieve) bescheidcode vermelden. Dit geldt ook voor diergeneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van Verordening (EU) 2019/6.

Het gaat daarbij om de volgende bescheidcodes:

  • Hebt u voor de invoer van geneesmiddelen in Nederland een handels- of fabrikantenvergunning (volgens artikel 18 van de Geneesmiddelenwet)? Dan moet u vanaf 1 juli 2024 de bescheidcode 1400 vermelden in uw aangifte.
  • Hebt u een API-registratie voor het in het vrije verkeer brengen van werkzame stoffen (volgens artikel 38 van de Geneesmiddelenwet)? Dan vermeldt u de bescheidcode 1450.
  • Brengt u goederen in het vrije verkeer die niet onder de Geneesmiddelenwet vallen, maar wel zijn ingedeeld onder een dergelijke post in het Gebruikstarief? Dan vult u de fictieve bescheidcode 1499 in. Daarmee geeft u aan dat deze goederen niet onder de Geneesmiddelenwet vallen en niet aan de verplichtingen uit de Geneesmiddelenwet hoeven te voldoen.

Om uw invoeraangifte te doen, moet u 1 van de bescheidcodes invullen Doet u dit niet? Dan wordt uw aangifte niet aanvaard.

Let op!

De vergunninghouder moet de 1e ontvanger zijn waar de geneesmiddelen of werkzame stoffen worden afgeleverd.

Voorwaarden

Geneesmiddelen

NLINVG: Maatregel "Geneesmiddelen"
geldig vanaf 1-7-2024
Geografisch gebied: 1011

Bescheidcodes invoeraangifte geneesmiddelen
C: Voorlegging van een certificaat/vergunning/document
Code Soort document Omschrijving Procedure
1400 Nationaal (fictief) bescheid Importeur geeft aan dat eerst geadresseerde/ontvanger in het bezit is van een (handels) vergunning om geneesmiddelen in Nederland te voeren die onder de Geneesmiddelenwet vallen (artikel 18 van de Geneesmiddelenwet). 24: In het vrije verkeer stellen toegelaten.
1499 Nationaal (fictief) bescheid De aangegeven goederen vallen niet onder de bepalingen van de Geneesmiddelenwet. 24: In het vrije verkeer stellen toegelaten.
Geen vereist bescheid overlegd 04: Het in het vrije verkeer brengen is niet toegestaan

Werkzame stoffen van geneesmiddelen

NLINVG: Maatregel "Geneesmiddelen"
geldig vanaf 1-7-2024
Geografisch gebied: 1011

Bescheidcodes invoeraangifte geneesmiddelen
C: Voorlegging van een certificaat/vergunning/document
Code Soort document Omschrijving Procedure
1450 Nationaal (fictief) bescheid Importeur geeft aan dat eerst geadresseerde/ontvanger in het bezit is van een registratie om grondstoffen van geneesmiddelen in Nederland te voeren die onder de Geneesmiddelenwet vallen (artikel 38 van de Geneesmiddelenwet). 24: In het vrije verkeer stellen toegelaten.
1499 Nationaal (fictief) bescheid De aangegeven goederen vallen niet onder de bepalingen van de Geneesmiddelenwet. 24: In het vrije verkeer stellen toegelaten.
Geen vereist bescheid overlegd 04: Het in het vrije verkeer brengen is niet toegestaan.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.