Nieuw EU-systeem voor uniestatusbewijzen T2L en T2LF

04-12-2023

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanaf 1 maart 2024 moet u verplicht de uniestatusbewijzen T2L en T2LF aanvragen in het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status. Dit doet u in het EU Customs Trader Portal.

Proof of Union Status (PoUS) is een Europees informatiesysteem waarmee uniestatusbewijzen kunnen worden afgegeven, en waarmee afgegeven uniestatusbewijzen kunnen worden gecontroleerd.

De Douane werkt op dit moment aan de invoering van het systeem. Dat gebeurt in 2 fasen:

  • Fase 1: vervanging van het papieren T2L- en T2LF-document
    Deze fase is afgerond op 1 maart 2024.
  • Fase 2: invoering van het elektronische Customs Goods Manifest
    Hierdoor kunt u voor meerdere zendingen en goederen uniestatusbewijzen aanvragen en controleren.
    Deze fase is afgerond in het 3e kwartaal van 2025.

Bewijzen in centrale database

Elk uniestatusbewijs dat in het nieuwe systeem wordt aangevraagd, krijgt een Movement Reference Number (MRN). De afgegeven bewijzen staan in een centrale database, waardoor ze beschikbaar zijn in alle lidstaten. Bij het binnenbrengen van uniegoederen moet u de MRN van het uniestatusbewijs doorgeven aan de desbetreffende Douane.

Momenteel test de Douane het nieuwe systeem. Midden januari/februari 2024 krijgen gebruikers van T2L- en T2LF-documenten informatie over hoe het systeem er uit gaat zien.

eHerkenning

Om het nieuwe systeem te gebruiken, moet u in kunnen loggen op het EU Customs Trader Portal. Hiervoor heeft uw onderneming eHerkenning niveau 3 nodig.

Heeft uw bedrijf nog geen eHerkenning niveau 3? Vraag dat dan aan bij een leverancier. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor u over de eHerkenning beschikt.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op via het e-mailadres Implementaties.PoUS@douane.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.