Belastingdienst actueel

Oorsprong en bewijs van motorvoertuigen bij uitvoer

14-10-2021

Wilt u als exporteur van een motorvoertuig een preferentieel oorsprongsbewijs aanvragen of afgeven, bijvoorbeeld het 'Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1' of een factuurverklaring? Dan moet u onderliggend, administratief bewijs hebben voor alle aspecten die in dat geval voor de preferentiële oorsprong relevant zijn. Voor dit bewijs geldt een bewaarplicht.

Als onderliggend bewijs voor het aantonen van de preferentiële oorsprong van personenauto’s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, kan een handelaar ook gebruik maken van:

  • een preferentiële leveranciersverklaring die voor het voertuig is afgegeven, en die uiteindelijk afkomstig is van de producent of officiële merkimporteur in 1 van de EU-lidstaten, of
  • een preferentieel oorsprongsbewijs dat de producent of officiële merkimporteur voor het voertuig heeft afgegeven of opgemaakt in een niet-EU-lidstaat

Met ingang van 1 april 2022 gaan de Douane en KVK actiever controleren of het bewijs aanwezig is, en of dit voldoet aan alle eisen.

Meer informatie

In het Handboek Douane, onderdeel 8.00.00 / 2.18, staat meer informatie over de mogelijke vormen van onderliggend bewijs, de eisen die daaraan gesteld worden, en de bewaarplicht.

Voor meer informatie over de afgifte van oorsprongsbewijzen en de voorwaarden die daarbij gelden, kunt u ook terecht op de website van KVK.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op via helpdesk.oorsprongszaken@douane.nl

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.