Belastingdienst actueel

Persoonlijke beschermingsmiddelen: vrijstelling douanerechten bij invoer (update)

17-04-2020

Het Coronavirus stelt burgers en bedrijven voor grote uitdagingen. Ook zien we dat velen een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan zorginstellingen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan deze middelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen onder voorwaarden met een vrijstelling worden ingevoerd.

Update

Op 26 maart verscheen ons 1e nieuwsbericht over dit onderwerp. Hieronder ziet u belangrijke aanvullingen op dit bericht. Zo ziet u enkele voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen. En we leggen uit hoe u een vergunning aanvraagt voor de vrijstelling. 

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Hieronder vallen in ieder geval:

 • FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
 • protectiejassen
 • spatbrillen
 • schorten
 • chirurgische maskers
 • onderzoekshandschoenen
 • diagnostische testen

Voorwaarden gebruik vrijstelling

Voordat u de vrijstelling kunt gebruiken, moet u per zending een vergunning aanvragen bij de Douane. Dat kan alleen bij de Douane in de lidstaat waar de (zorg)instelling is gevestigd. 

Om in aanmerking te komen voor de vergunning, moet u voldoen aan de voorwaarden van artikel 74 tot en met 80 van Verordening (EG) nr. 1186/2009.

 • De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door een organisatie die valt binnen 1 van de volgende categorieën:
  • overheidsinstellingen
  • liefdadigheids- of filantropische instellingen
  • hulporganisaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverleners in het BIG-register

Let op!  

Onder liefdadigheids- en filantropische instellingen vallen momenteel alleen Vereniging het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Leger des Heils. Deze 2 instellingen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

 • De goederen worden gratis ter beschikking gesteld aan slachtoffers van een ramp of worden ingezet voor die slachtoffers. Óf de goederen worden in geval van een hulporganisatie gebruikt voor de duur van hun bijstand. De Covid-19 crisis wordt als ramp aangemerkt.

Vergunning aanvragen

Bent u een organisatie die wordt genoemd in de opsomming hierboven? Vraag de vergunning dan aan bij het zogenoemde bedrijvencontactpunt van uw regio. Tijdens de coronacrisis zijn die bereikbaar per mail. U vindt de e-mailadressen bij douane-telefoonnummers voor bedrijven, onder 'Contact met de Douane tijdens de coronacrisis'.

Het bedrijvencontactpunt stuurt u zo snel mogelijk een 'Verklaring zorginstelling'. Mail die ingevuld terug naar het bedrijvencontactpunt.

Bent u een bedrijf of tussenpersoon die handelt namens een (hulp)organisatie? Dan regelt u de vergunning op dezelfde manier. U vult alleen niet zelf de 'Verklaring zorginstelling' in. Laat dat de (hulp)organisatie doen - want zij gaan de vrijstelling gebruiken.

Hebt u van het bedrijvencontactpunt toestemming gekregen om de vrijstelling te gebruiken? Dan neemt u in de invoeraangifte de vrijstellingscode C26 op. De hulporganisatie ontvangt de vergunning van de Douane achteraf.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.