Toetreding Oekraïne: gevolgen voor de zekerheidsstelling

30-09-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Oekraïne treedt op 1 oktober 2022 toe tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Dit heeft gevolgen voor de zekerheidsstelling. Bent u vervoerder of toegelaten borgmaatschappij? Lees wat dit voor u betekent.

Op 15 september 2022 informeerden wij u op onze website dat Oekraïne op 1 oktober 2022 toetreedt tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer.

Wat betekent de toetreding voor u als vervoerder?

 • Goederen van, naar en door Oekraïne kunnen worden vervoerd onder dekking van een aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer.
 • Aangiften voor gemeenschappelijk douanevervoer doet u in NCTS.

Let op!

De toegelaten borgmaatschappij die de akte van borgtocht voor de vergunning doorlopende zekerheid heeft afgegeven, moet deze akte aanpassen. Doet de borgmaatschappij dit niet, dan kunt u geen goederen plaatsen onder gemeenschappelijk douanevervoer van, naar of door Oekraïne.

Voor de landen waarvoor de akte van borgtocht is afgegeven, blijft deze geldig.

Hoe kunt u als vervoerder de afgegeven akte van borgtocht aan laten passen?

Neem contact op met de toegelaten borgmaatschappij die de akte van borgtocht voor de vergunning doorlopende zekerheid heeft afgegeven. De toegelaten borgmaatschappij kan de Douane een nieuwe akte van borgtocht verstrekken of een mantelverklaring afgeven.

Let op!

De Douane heeft geen invloed op de besluiten die de toegelaten borgmaatschappij neemt over het aanpassen van de akte van borgtocht of het afgeven van een mantelverklaring.

Wat betekent de toetreding voor u als toegelaten borgmaatschappij?

Als u garant wilt staan voor het vervoer van goederen onder dekking van een aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer van, naar en door Oekraïne:

 • Wijst u in Oekraïne een gemachtigde aan.
 • Verstrekt u de douane een nieuwe akte van borgtocht of geeft u een mantelverklaring af. Dit doet u als volgt:
  • Nieuwe akte van borgtocht
   Vervang elke door u afgegeven akte van borgtocht door een nieuwe akte waarin Oekraïne is opgenomen. Een nieuw model van de akte van borgtocht vraagt u op bij de Douane.
  • Mantelverklaring
   Geef een mantelverklaring af waarin u verklaart garant te staan voor het vervoer van, naar en door Oekraïne voor alle aktes die u hebt afgegeven. Een model van de mantelverklaring vraagt u op bij de Douane.

Let op!

Past u de akte van borgtocht niet aan of geeft u geen mantelverklaring af? Dan kan de door u afgegeven akte niet worden gebruikt voor plaatsen van goederen onder gemeenschappelijk douanevervoer van, naar en door Oekraïne.

Voor de landen waarvoor u de akte van borgtocht hebt afgegeven, blijft deze geldig.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.