Vanaf 2024 vervanger voor herkenningsmiddel Solvent Yellow 124

29-07-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Binnen de EU wordt Solvent Yellow 124 vervangen door de nieuwe Euromarker, Accutrace Plus. Met ingang van 18 januari 2024 is alleen nog Accutrace Plus toegestaan als herkenningsmiddel in bunkerolie voor schepen. Vanaf 1 juli 2023 is er een overgangsperiode.

Solvent Yellow 124 is een middel waarmee minerale oliën zijn te herkennen waarvoor vrijstelling van accijns mogelijk is. Deze olie wordt gebruikt voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen.

Overgangsperiode in Nederland

De Europese Commissie heeft het gebruik van Accutrace Plus binnen de EU geregeld in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/197. Nederland heeft gekozen voor een overgangsperiode, zodat het bedrijfsleven zich kan voorbereiden op het nieuwe herkenningsmiddel. De overgangsperiode loopt van 1 juli 2023 tot 18 januari 2024. Tot 1 juli 2023 is alleen Solvent Yellow 124 toegestaan. In de overgangsperiode kunnen zowel de huidige Euromarker Solvent Yellow 124 als het nieuwe middel Accutrace Plus worden gebruikt.

Gevolgen voor het bedrijfsleven

Door de komst van het nieuwe herkenningsmiddel moeten bedrijven nieuwe apparatuur aanschaffen, testen en laten accrediteren. Voor het vaststellen van de aanwezigheid en het controleren van de juiste hoeveelheid Accutrace Plus in gasolie en halfzware olie is een andere analysetechniek nodig. Dit gebeurt met een gaschromatograaf, uitgevoerd met een Dean switch en een massa selectieve detector.

Internetconsultatie

De vervanging van de Euromarker en de overgangsperiode wordt in Nederland geregeld in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling accijns. Het voorstel is opgenomen in de Eindejaarsregeling 2022, maar is nog niet definitief. Bedrijven kunnen nog tot en met 29 augustus 2022 reageren op de Eindejaarsregeling:

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.