Vanaf september: specificatie Mededeling afloop betalingstermijn (MAB)

27-06-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Doet u douaneaangifte? Dan krijgt u geen Overzicht gedane aangifte (OGA) meer. Hierdoor kunt u minder goed controleren of er verschillen zijn tussen onze administratie en die van u. Om dit probleem op te lossen, sturen wij vanaf september 2024 maandelijks een specificatie mee met de Mededeling afloop betalingstermijn (MAB).

Wat komt er op de specificatie bij de MAB te staan?

Op de specificatie vermelden wij de volgende transacties:

  • belaste aangiften
  • ongeldig gemaakte aangiften
  • betalingen op de zekerheid

Hoe versturen wij de specificatie bij de MAB?

Wij sturen de specificatie via e-mail. Dit doen wij naar het e-mailadres dat bij ons van u bekend is.

Vanaf wanneer kunt u de specificatie bij de MAB verwachten?

Vanaf september 2024 versturen wij elke maand de MAB en de specificatie die daarbij hoort.

Dit kan jammer genoeg niet eerder. Het kost 2 tot 3 maanden om de specificatie te ontwikkelen. Dit komt doordat het om zeer grote bestanden gaat. Wij willen onze systemen goed testen om te voorkomen dat technische problemen ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat gaan wij nog meer doen?

Wij werken aan specificaties bij de MAB over de maanden vóór september 2024. Wanneer die er zijn, zullen we die naar u sturen.

Op de lange termijn willen wij ervoor zorgen dat u in Mijn Douane alle gegevens kunt bekijken die u nodig hebt. Ook daaraan wordt gewerkt.

Waarom is er nu een specificatie bij de MAB nodig?

Bedrijven die douaneaangifte doen, werken met zekerheid. Dit betekent dat de gestelde zekerheid garant staat voor de te innen rechten bij een aangifte via DMS, DECO en AGS.

Na afloop van de kalendermaand ontvangt een aangever de Mededeling Afloop Betalingsgegevens (MAB). Dit is een verzamelfactuur met daarop het volledige verschuldigde bedrag. Hierop staan ook de betalingen op de zekerheid.

Wij stuurden aangevers ook een Overzicht gedane aangiften (OGA). Met dit overzicht konden zij de gegevens in de MAB vergelijken met die in hun eigen administratie. Op de OGA stonden álle ingediende aangiften, de belaste en onbelaste. Wij zijn overgegaan naar een nieuwe financiële administratie, waarin de onbelaste aangiften niet meer worden opgenomen. Daarom verzenden wij de OGA niet meer. Dit leidt tot ongemak en veel vragen bij aangevers. Want zij missen nu informatie en kunnen niet goed controleren of er verschillen zijn tussen onze administratie en die van hen.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak. En wij werken hard aan een oplossing.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.