Vanaf 13 februari 2023 vergunningplicht voor veraccijnsd vervoer

13-10-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Verzendt of ontvangt u bedrijfsmatig accijnsgoederen? Dan hebt u vanaf 13 februari 2023 een vergunning nodig. Dit geldt voor het verzenden naar een EU-lidstaat én voor het ontvangen uit een EU-lidstaat.

Ook moet u deze zendingen vanaf die datum aan- of afmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System). Dit komt door nieuwe EU-wetgeving.

Onder de term veraccijnsd vervoer verstaan wij zendingen accijnsgoederen waar óf in Nederland óf in een andere lidstaat van de EU al accijns over is betaald. Vanaf 13 februari 2023 moeten verzenders en ontvangers voor die veraccijnsde zendingen een vergunning hebben. Dat hoeft nu alleen voor zendingen waar in geen van de lidstaten nog accijns over is betaald.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Veraccijnsde goederen verzenden

Met een 'Vergunning gecertificeerde afzender' mag u accijnsgoederen, waarover in Nederland de accijns is betaald, verzenden naar een afnemer in een andere lidstaat van de EU. Deze afnemer moet dan wel een vergunning ‘gecertificeerde geadresseerde' hebben.

Veraccijnsde goederen ontvangen

Met een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' mag u accijnsgoederen ontvangen waarover in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) de accijns is betaald. De leverancier moet dan wel een vergunning ‘gecertificeerde afzender’ hebben.

Vergunning aanvragen

Binnenkort leest u op deze site meer over de vergunningen en de te volgen procedures. Ook kunt u dan de aanvraagformulieren voor de vergunningen downloaden. Dit zal naar verwachting begin november 2022 zijn.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.