Belastingdienst actueel

Werkwijze preferentiële invoer uit het Verenigd Koninkrijk in 2021

30-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 kunt u producten van preferentiële oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk vrij van invoerrechten in de Europese Unie invoeren. Via een attest van oorsprong of via 'Importer’s knowledge' toont u de oorsprong van de goederen aan.

Onze aangifteformulieren en -programma’s zijn nog niet aangepast als op 1 januari 2021 de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking treedt. Daarom vult u uw aangifte voor het vrije verkeer aan het begin van 2021 op een andere manier in dan later in het jaar.

Hierna leest u wat u vanaf 1 januari 2021 moet doen. Zodra dit wijzigt, informeren wij u daarover ruim van tevoren via onze website.

Reguliere aangifte AGS

Kijk bij uw situatie hoe u vak 34, 36 en 44 invult, en welke bescheid-identificatie u moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Importer’s knowledge

Doet u een beroep op Importer’s knowledge? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'N864' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie gebruikt u de vermelding 'U117'.

Attest van oorsprong

Gebruikt u een attest van oorsprong? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34 
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'N864' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie gebruikt u de vermelding 'U116', het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer), het op het attest vermelde EORI-nummer van de exporteur in het Verenigd Koninkrijk (VK), en de afgiftedatum van het attest van oorsprong.

Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen

Gebruikt u een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'N864' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie gebruikt u de vermelding 'U118', het documentnummer van het eerste document (bijvoorbeeld dat factuurnummer), het op het attest vermelde EORI-nummer van de exporteur in het VK, en de afgiftedatum van het attest van oorsprong.

Maandaangifte GPA

Kijk bij uw situatie hoe u de velden E.2 (Land van oorsprong), E.40 (Preferentiecode) en H.13 – H.16 (Bescheidcodes) invult om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Importer’s knowledge

Doet u een beroep op Importer’s knowledge? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de vermelding 'U117'.

Attest van oorsprong

Gebruikt u een attest van oorsprong? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van het attest van oorsprong volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In één van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'U116' worden vermeld.

Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen

Gebruikt u een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van het attest van oorsprong volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In één van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'U118' worden vermeld.

Meer informatie

Binnenkort verschijnt in het Handboek Douane, bij onderdeel 200.00.00, een nieuwe Mededeling met meer informatie over de oorsprongsregels bij de vrijhandelsovereenkomst met het VK.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.