Belastingdienst actueel

Wijziging gebruik codes 'Aard van de transactie' vanaf 1 januari 2022

01-11-2021

Vanaf 1 januari 2022 is een 2-cijferige code in de douaneaangifte verplicht. Daarom wijzigt het gebruik van de codes in tabel A22, onderdeel Aangiftebehandeling van het Codeboek Douane. Deze codes gebruikt u bij het gegevenselement ‘Aard van de transactie’ (vak 24 van de douaneaangifte). De vernieuwde tabel en invoeringsdatum staan in de nieuwe Europese uitvoeringsverordening voor bedrijfsstatistieken (Verordening (EU) 2020/1197).

Invoering 2-cijferige code in 2 stappen

Omdat de aangiftesystemen AGS en GPA geen 2-cijferige codes ondersteunen, kunnen we niet in 1 keer overgaan op de nieuwe regels. Daarom doen we dit in 2 stappen:

  • Vanaf 1 januari 2022 gebruikt u de vernieuwde tabel A22 uit het Codeboek Douane tijdens aangifte met de aangiftesystemen AGS en GPA. Deze vernieuwde tabel is aangepast aan de nieuwe regels, maar heeft nog wel 1-cijferige codes.
  • Zodra het nieuwe aangiftesysteem DMS beschikbaar is, gebruikt u tabel 091 uit het Codeboek Douane bij gegevenselement 99 05 000 000. Deze tabel heeft wel 2-cijferige codes en wordt gepubliceerd zodra DMS beschikbaar is.
Gewijzigde tabel A22 voor gebruik in AGS en GPA vanaf 1 januari 2022
Code Systeemomschrijving Verklaring/wettelijke omschrijving Bijzonderheid
1 Transacties met feit. verandering eigenaar met finan. comp.
Transacties met feitelijke verandering van eigenaar met financiële compensatie
1. Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten;
2. Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand)
Noot: Consignatiezendingen zijn verplaatst van code 1 naar code 3!
2 Retourzendingen en gratis vervang na reg. oorspr. Trans.
Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie
1. Retourzendingen van goederen;
2. Vervanging van teruggezonden goederen;
3. Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden
3 Trans. m. beoogde verand. eigendom of verand. z. fin. comp.
Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie
1. Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie);
2. Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie);
3. Financiële leasing;
4. Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiële compensatie.
Noot: Consignatiezendingen zijn verplaatst van code 1 naar code 3!
4 Trans. met oog op loonveredeling (zond. eigendomsoverdracht)
Transacties met het oog op loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)
1. Goederen waarvan wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer;
2. Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer.
5 Transacties na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)

1. Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer;
2. Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer.
6 Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties

Tijdelijke in- en uitvoer (inclusief reparatiezendingen), korter dan 24 maanden.
7 Trans. z. eigendomsoverdr. voor goed in quasi- inv. of uitv.
Transacties met het oog op/na inklaring (zonder eigendomsoverdracht, met betrekking tot goederen in quasi-invoer of -uitvoer)
1. Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat;
2. Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen.
8 Trans. Lev. van bouw- en techn. mat. met fact. gehele contr.
Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt

9 Overige transacties niet ingedeeld onder andere codes
Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld
1. Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden;
9. Andere.

Meer informatie over het gebruik van deze codes en voorbeelden van transacties, vindt u in paragraaf 4.8 van de handleiding statistiekopgave IHG 2022.

Toekomstige tabel 091 bij invoering DMS
Code Systeemomschrijving Wettelijke omschrijving
11 TRANSACTIES, VERAND VAN EIGENAAR. RECHTSTR VERKOOP/AANKOOP
Transacties met feitelijke verandering van eigenaar met financiële compensatie - Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten
12 TRANSACTIES, VERAND VAN EIGENAAR. PARTICLIEREN INCL. E-COMM.
Transacties met feitelijke verandering van eigenaar met financiële compensatie - Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand)
21 RETOURZENDINGEN VAN GOEDEREN
Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie - retourzendingen van goederen
22 RETOURZENDINGEN. VERVANGING VAN TERUGGEZONDEN GOEDEREN
Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie - Vervanging van teruggezonden goederen
23 RETOURZENDINGEN. VERVANGING VAN NIET TERUGGEZONDEN GOEDEREN
Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie - Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden
31 TRANSACTIES, BEOOGD VERAND VAN EIGENAAR. VERV NAAR OPSLAGR.
Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie - Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie)
32 TRANSACTIES, BEOOGD VERAND VAN EIGENAAR. ZICHT/PROEF ZEND.
Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie - Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie)
33 TRANSACTIES, BEOOGD VERAND VAN EIGENAAR. FINANCIELE LEASING
Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie - Financiële leasing
34 TRANSACTIES, BEOOGD VERAND VAN EIGENAAR. Z0N. FINAN. COMP.
Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie - Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiële compensatie
41 TRANSACTIES, OOG OP LOON VEREDELING. VERW. GOED TERUG
Transacties met het oog op loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht) - Goederen waarvan wordt verwacht* dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
42 TRANSACTIES, OOG OP LOON VEREDELING. VERW. GOED NIET TERUG
Transacties met het oog op loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht) - Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
51 TRANSACTIES NA LOONVEREDELING. GOEDEREN DIE TERUGKEREN
Transacties na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht) - Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
52 TRANSACTIES NA LOONVEREDELING. GOEDEREN DIE NIET TERUGKEREN
Transacties na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht) - Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
6 BIJZONDERE VOOR NATIONALE DOELEINDEN GECODEERDE TRANSACTIES
Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties
71 TRANSACTIES Z. OVERDRACHT QUASI-INVOER OF -UITVOER. IVV-UITV
Transacties met het oog op/na inklaring (zonder eigendomsoverdracht, met betrekking tot goederen in quasi-invoer of -uitvoer) - Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat
72 TRANSACTIES Z. OVERDRACHT QUASI-INVOER OF -UITVOER. VERV-UIT
Transacties met het oog op/na inklaring (zonder eigendomsoverdracht, met betrekking tot goederen in quasi-invoer of -uitvoer) - Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen
8 TRANSACTIES LEVERING BOUW MAT. ALG BOUWWERK OF WEG WATERBOUW
Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt
91 OVERIGE TRANSACTIES. HUUR BRUIKLEEN EN OPERAT. LEASE >24 MND*
Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld - Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden*
99 OVERIGE TRANSACTIES. ANDERE
Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld - Andere

* De dikgedrukte tekst bevat wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden in de Nederlandse versie van de Verordening (EU) 2020/1197.

Meer informatie over het gebruik van deze codes en voorbeelden van transacties, vindt u in paragraaf 4.8 van de handleiding statistiekopgave IHG 2022.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.