Belastingdienst actueel

In beroep gaan tegen een afgewezen verzoek om uitstel van betaling

10-11-2016

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 geoordeeld dat na een afgewezen verzoek om uitstel van betaling, beroep moet worden aangetekend bij de belastingrechter. De Belastingdienst neemt dit arrest niet als uitgangspunt.

Tegen een afgewezen verzoek om uitstel van betaling is alleen administratief beroep mogelijk bij de Directeur. Dat is anders bij besluiten over bijzondere uitstelvormen die staan in de hoofdstukken 1B, 1C en 1D van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Die besluiten worden genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Daarvoor is wel beroep bij de belastingrechter mogelijk.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.