Belastingdienst actueel

Nieuwe betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen

28-07-2020

De coronacrisis heeft voor veel burgers en bedrijven een grote impact. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maakt u gebruik van een betalingsregeling waarbij u elke maand een vast bedrag betaalt om te veel ontvangen toeslagen in maximaal 24 maanden terug te betalen? En is het u de afgelopen maanden niet gelukt om dit bedrag te betalen? Dan ontvangt u in de laatste week van juli of de eerste week van augustus een brief met een nieuw voorstel voor een betalingsregeling.

In de brief staat welk bedrag u nog moet betalen en hoe u dit doet. Ook met de nieuwe betalingsregeling kunt u het bedrag in termijnen betalen. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de maanden waarin u niet hebt betaald. Wanneer het te betalen bedrag hoger is dan € 20 per maand, krijgt u tot maximaal 4 maanden extra de tijd om te betalen. Deze extra maanden zijn verwerkt in de betalingsregeling.

Na elke betaling ontvangt u een nieuwe acceptgiro. Hierop staat hoe hoog het terug te betalen bedrag nog is. Ook kunt u de acceptgiro gebruiken voor de volgende betaling.

Kunt u het bedrag in 1 keer betalen? Dan mag dat natuurlijk ook.

Betaal op tijd

In de brief staat wanneer u het maandelijkse bedrag moet betalen. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet.

Wanneer wij geen betaling van u ontvangen, kijken wij eerst of u nu dezelfde toeslag ontvangt als die u moet terugbetalen. Is dat zo, dan verrekenen wij het bedrag dat u moet betalen met uw lopende toeslag. Staat op uw brief met de nieuwe betalingsregeling het kenmerk LBT1A? Dan kunnen wij verrekenen als u niet op tijd betaalt.

Voorbeeld verrekenen

In de brief die u van ons ontvangt, staat dat u per maand € 55 zorgtoeslag moet terugbetalen. De uiterste betaaldatum is 24 augustus. Op deze datum hebben wij geen betaling ontvangen. U ontvangt op de 20e van elke maand ook € 100 zorgtoeslag. Wij verrekenen het bedrag dat u moet betalen met uw lopende toeslag. Daarom ontvangt u vanaf september minder zorgtoeslag per maand. We betalen dan € 45 zorgtoeslag aan u uit.

Ontvangt u niet maandelijks een bedrag voor dezelfde toeslag als u moet terugbetalen? En ontvangen wij geen betaling van u? Dan sturen wij u een betalingsherinnering of aanmaning. Hiervoor brengen we kosten in rekening. Staat op uw brief met de nieuwe betalingsregeling het kenmerk LBT2A? Dan kunt u een betalingsherinnering of aanmaning krijgen als u niet op tijd betaalt.

Is het maandbedrag van de nieuwe betalingsregeling te hoog?

Dan kunt u misschien een persoonlijke betalingsregeling met ons afspreken. Wij kijken daarvoor naar uw persoonlijke en financiële omstandigheden en die van uw eventuele toeslagpartner. Met die gegevens bepalen wij of u een lager maandbedrag mag betalen.

Lees meer over het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.