Belastingdienst actueel

Tegemoetkoming voor Rijnvarenden

02-02-2022

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies volksverzekeringen hebben betaald, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. In dit nieuwsbericht leest u of u recht hebt op de tegemoetkoming, en hoe u die aanvraagt.

Heb ik recht op de tegemoetkoming voor Rijnvarenden?

Ja, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald.
  • Uw werkgever in een Rijnoeverstaat heeft tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen ingehouden op uw loon.
  • U hebt in Nederland geen recht op teruggaaf van de ingehouden premies volksverzekeringen.
  • U kunt in de Rijnoeverstaat de ingehouden premies niet meer terugvragen, omdat de termijn waarin dat kon is verstreken.
  • Uw aanslagen over de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 staan op 30 juni 2022 onherroepelijk vast.

Het gaat vaak om werknemers die in loondienst hebben gewerkt bij een Luxemburgse werkgever.

Als de Rijnvarende overleden is, kunnen de nabestaanden de tegemoetkoming aanvragen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Uw tegemoetkoming is gelijk aan het totaalbedrag van de premies die uw werkgever tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 op uw loon heeft ingehouden. Uw tegemoetkoming is maximaal gelijk aan het totaalbedrag van de premies volksverzekeringen dat u in die periode in Nederland hebt betaald.

Tot wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming tot uiterlijk 30 juni 2022 bij ons aanvragen.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Stuur ons een brief. Vermeld in uw brief in ieder geval uw burgerservicenummer (BSN).

Stuur een kopie mee van jaaropgaven en loonstroken over de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015, waaruit blijkt hoeveel sociale zekerheidspremies uw werkgever heeft ingehouden op uw loon. Of stuur een verklaring mee van de instantie die de premies volksverzekeringen heft in de Rijnoeverstaat. In die verklaring staan:

  • uw loon per kalenderjaar per werkgever
  • de naam van de werkgever die uw loon heeft betaald
  • overzichten per kalenderjaar met daarop de ingehouden premies volksverzekeringen tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015.

Stuur uw aanvraag met de bijlagen naar:

Belastingdienst/Directie Particulieren
Toezicht Bezwaar Beroep, Team 24 IBR
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven
Nederland

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Bij een volledige aanvraag, krijgt u binnen 8 weken bericht.

Op rijksoverheid.nl leest u meer over dit onderwerp.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.