Belastingdienst actueel

Verlaging AWf-premie door intrekken BIK

28-06-2021

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021 of vanaf periode 9. Deze verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Voor werkgevers die per maand, half jaar of jaar aangifte loonheffingen doen, geldt de lagere premie voor al het loon dat vanaf 1 augustus 2021 wordt genoten. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffingen doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten.

De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

Wanneer past u de nieuwe premiepercentages toe?

U past het premiepercentage toe dat geldt op het genietingsmoment van het loon. Bekijk de volgende voorbeelden:

Uw werknemer krijgt per maand loon en u doet aangifte per maand

Voor het loon dat uw werknemer vanaf 1 augustus geniet, geldt het nieuwe percentage.

Doet u een nabetaling van een periode vóór 1 augustus?

  • Als u de 'loon-in-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment in augustus. U past dus het nieuwe percentage toe.
  • Als u de 'loon-over-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment vóór 1 augustus. U corrigeert uw eerdere aangifte en past daarbij het oude percentage toe.

Uw werknemer krijgt per 4 weken loon en u doet aangifte per 4 weken

Voor het loon dat uw werknemer vanaf 16 augustus geniet, geldt het nieuwe percentage.

Doet u een nabetaling van een periode vóór 16 augustus?

  • Als u de 'loon-in-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment op of na 16 augustus. U past dus het nieuwe percentage toe.
  • Als u de 'loon-over-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment vóór 16 augustus. U corrigeert uw eerdere aangifte en past daarbij het oude percentage toe.

Uw werknemer krijgt per week loon en u doet aangifte per 4 weken

De premieverlaging gaat in vanaf 16 augustus:

  • Voor weeklonen die uw werknemer geniet vanaf week 33, geldt het nieuwe percentage.
  • Voor weeklonen die uw werknemer geniet in week 31 en 32, geldt het oude percentage.

Uw werknemer krijgt per jaar loon en u doet aangifte per jaar

Wanneer u het nieuwe of oude percentage toepast, hangt af van het genietingsmoment van het loon:

  • Als uw werknemer het jaarloon geniet op of na 1 augustus, past u het nieuwe percentage toe op het totale loon.
  • Als uw werknemer het jaarloon geniet vóór 1 augustus, past u het oude percentage toe op het totale loon.

Uw werknemer krijgt per maand loon en u doet aangifte per half jaar of jaar

Wanneer u het nieuwe of oude percentage toepast, hangt af van het genietingsmoment van het loon:

  • Voor lonen die uw werknemer geniet op of na 1 augustus, geldt het nieuwe percentage.
  • Voor lonen die uw werknemer geniet vóór 1 augustus, geldt het oude percentage.

Herzien van de AWf-premie over een aangiftetijdvak vóór de verlaging

Bij een herziening van de AWf-premie van laag naar hoog moet u het hoge premiepercentage betalen dat gold in het tijdvak waarover u de eerdere aangifte deed.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.