Voorlopige aanslag 2022 box 3

02-03-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Deze uitspraak is nog niet verwerkt in de voorlopige aanslag 2022. Als u inkomen hebt uit box 3, kan het zijn dat uw voorlopige aanslag onjuist is. Wij begrijpen dat u graag zo snel mogelijk hoort of uw voorlopige aanslag correct is of verminderd kan worden.

Definitieve aanslag

Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerken wij de uitspraak van de Hoge Raad in uw definitieve aanslag 2022. Wij verrekenen uw voorlopige aanslag 2022 met de definitieve aanslag 2022.

Voorlopige aanslag 2022 wél verstuurd

We hebben de voorlopige aanslag toch opgelegd omdat wij het belangrijk vinden dat u de aanslag desgewenst gespreid over het jaar kunt blijven betalen. U kunt deze voorlopige aanslag 2022 betalen. Als u de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt, betaalt u een hoger bedrag bij definitieve aanslag.

Invorderingspauze

We hebben tijd nodig om de gevolgen van de uitspraak voor de voorlopige aanslag te onderzoeken. Daarom bieden we iedereen met een te betalen aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de 1e betaaltermijn. Dat betekent dat wij geen betalingsherinnering en aanmaningen sturen, als u niet betaalt.

Tijdens deze pauze bekijken we of er in uw voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als u geen inkomen uit box 3 hebt, stopt de invorderingspauze. U ontvangt bericht over de te betalen termijnen en u moet de termijnbedragen weer betalen.

Als u een voorlopige aanslag mét inkomen uit box 3 hebt, blijft de invorderingspauze gelden. Dit betekent dat niet betaalde termijnen op de voorlopige aanslag 2022 niet worden ingevorderd totdat de definitieve aanslag over het belastingjaar 2022 wordt opgelegd waarin de gevolgen van de uitspraak zijn verwerkt. U ontvangt een brief met informatie over deze invorderingspauze en het vervolg. Onder het kopje inkomstenbelasting box 3 kunt u zelf zien of u box 3-inkomen hebt.

Automatische incasso

Als u betaalt met automatische incasso loopt dat gewoon door. Als u dit niet meer wilt, kunt u ons een brief sturen. Vermeld in de brief het machtigingskenmerk en uw naam en stuur 'm naar:

Belastingdienst/Centrale Betalingsadministratie
Afdeling Machtigingsverwerking
Antwoordnummer 573
7300 VB Apeldoorn

Houd rekening met 5 - 10 dagen verwerkingstijd voordat de machtiging is stopgezet.
Het is belangrijk voor de verwerkingstijd dat u uw naam en machtigingskenmerk juist vermeldt.

Meer informatie

We houden u op de hoogte via de website van de Belastingdienst.
De actuele stand van zaken vindt u op belastingdienst.nl/box3.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.