Belastingdienst actueel

Voortgang herstel kinderopvangtoeslag

30-04-2020

De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan het herstel van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ondanks Corona gaan de inrichting van de herstelorganisatie, het opstellen van de benodigde wet– en regeling en het persoonlijke contact met gedupeerde ouders gewoon door.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Huffelen de stappen die al zijn gezet  en schrijft ze wat er nog gaat gebeuren.

Drie groepen gedupeerde ouders

Er komen ruim 20.000 ouders in aanmerking voor herstel. Die 20.000 ouders zijn grofweg op te delen in drie groepen:

 • Ouders die zijn betrokken bij een onderzoek naar fraude (CAF 11 of daarmee vergelijkbaar)
 • Ouders die zijn getroffen door de hardheid van de regels, en
 • Ouders die het verwijt opzet of grove schuld hebben gekregen

Hoe gaan we u helpen?

 • Intussen hebben bijna alle 300 CAF-11 ouders hun compensatie (gemiddeld bijna 15.000 euro) gekregen. Van ongeveer 20 ouders is de compensatie afgewezen. Een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft vastgesteld dat zij daar geen recht op hebben. Geen van deze ouders heeft bezwaar gemaakt tegen deze beslissing.
 • Waarschijnlijk heeft de Belastingdienst in mei alle ouders beoordeeld die mogelijk vergelijkbaar zijn met de CAF 11-ouders. Zij worden daar dan zo snel mogelijk over ge├»nformeerd. Daarna start hun individuele behandeling. Een persoonlijk contactpersoon neemt daarvoor contact met hen op.
 • Voor ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het systeem, starten de voorbereidingen in mei. Ouders die zich het eerst hebben aangemeld, worden het eerst behandeld. Voor schrijnende gevallen wordt daarop een uitzondering gemaakt, zodat zij voorrang krijgen.
 • De behandeling van de dossiers van ouders die opzet of grove schuld (OG/S) is verweten, begint ook voor de zomer. 
  Wat gaan we nog meer doen?
 • We openen de komende tijd digitale loketten waar ouders met hun vragen terecht kunnen. Als het weer mogelijk is, komen daar fysieke loketten bij.
 • Zolang bijeenkomsten nog niet kunnen, houden we via webinars contact met ouders.
 • Het serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag blijft een vaste plek voor ouders met vragen. Ook voor ouders die vinden dat zij in aanmerkingen komen voor een van de regelingen.
 • Er komen drie commissies die de Belastingdienst gaan adviseren. Een Bestuurlijke Adviesraad met experts, die de Herstelorganisatie gaat adviseren. En een ouder- en een kindpanel, waarin vanaf mei getroffen ouders en kinderen meekijken.
 • Daarnaast komen er ook nog drie commissies met een besluitvormende rol bij de uitvoering van regelingen. Dat zijn de Commissie van Wijzen (onafhankelijke deskundigen), de Bezwaarschriftenadviescommissie en de Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.