Belastingdienst actueel

Voorwaarden eigenrisicodrager voor WGA aangescherpt

02-08-2016

Vraagt u het eigenrisicodragerschap aan voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten? Een van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen is aangescherpt.

Om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager WGA is uitgebreid. In dit bericht leest u wat er is veranderd.

Oude situatie

Had u 3 jaar vóór de beoogde ingangsdatum een eerder eigenrisicodrager voor de WGA beëindigd? Of hadden wij dat beëindigd wegens de noodregeling van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht? Dan kon u voorheen geen eigenrisicodrager voor de WGA worden. Deze voorwaarde is nu uitgebreid.

Nieuwe situatie

De driejaarstermijn geldt nu ook als het eigen-risicodragen is geëindigd door bijvoorbeeld het intrekken van de garantieverklaring.

Voorbeeld

Op 25 mei 2015 is de garantieverklaring ingetrokken. U wilt per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dat wordt afgewezen. U kunt weer eigenrisicodrager voor de WGA worden vanaf  1 juli 2018. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen en een nieuwe garantieverklaring inleveren.

Meer informatie

Lees meer over het eigenrisicodragerschap voor de WGA in paragraaf 5.16.1 van het Handboek Loonheffingen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.