Aangiftebrieven vennootschapsbelasting 2020 mogelijk ten onrechte verstuurd (opgelost)

gepubliceerd: 11-03-2021, 17:25

Wij hebben brieven gestuurd waarin wij belastingplichtigen vragen voor 1 juni 2021 aangifte vennootschapsbelasting over 2020 te doen. Soms ook naar rechtspersonen die een vrijstelling hebben of niet aangifteplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Wij onderzoeken nu welke belastingplichtigen ten onrechte een aangiftebrief vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen.

Voor wie?

Rechtspersonen, zoals co√∂peraties, stichtingen en verenigingen,  die een aangiftebrief vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen met een datum van 1 maart 2021.  

Wat doen we voor u?

Wij onderzoeken of u ten onrechte een aangiftebrief vennootschapsbelasting 2020 hebt ontvangen. Als dat zo is, krijgt u zo snel mogelijk een excuusbrief van ons. U hoeft dan geen aangifte vennootschapsbelasting over 2020 te doen.

Wat kunt u nog doen?

 U hoeft nu nog niets te doen. Wacht af of u een excuusbrief krijgt.

Krijgt u geen excuusbrief van ons? Dan was de aangiftebrief terecht en moet u gewoon aangifte doen. 

Update

 Opgelost

Meer informatie

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.