Brief 'Niet verlenen aanvraag inkomensafhankelijke combinatiekorting' soms onterecht verstuurd

gepubliceerd: 21-09-2018, 13:45

Hebt u via uw aangifte inkomstenbelasting 2017 de inkomensafhankelijke combinatiekorting aangevraagd? Dan hebt u misschien ten onrechte een brief gekregen waarin staat dat wij uw aanvraag willen afwijzen. Onze excuses hiervoor.

Op de brief staat de dagtekening 13 september 2018 en hij heeft het kenmerk MC2017/0198. Hebt u zo’n brief ontvangen? Dan gaan wij uw aangifte opnieuw bekijken. U krijgt daarna een nieuwe brief waarin staat of u wel of geen recht hebt op de korting.

Voor wie?

Iedereen die de brief 'Niet verlenen aanvraag inkomensafhankelijke combinatiekorting' heeft gekregen. Op de brief staat de dagtekening 13 september 2018 en hij heeft het kenmerk MC2017/0198.

Wat doen we voor u?

Wij gaan uw aangifte opnieuw bekijken. U krijgt daarna een nieuwe brief waarin staat of u wel of geen recht hebt op de korting.

Wat kunt u nog doen?

 U hoeft niets te doen.

Actueel

 -

Meer informatie

 -

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.