Kindgebonden budget 2019 misschien onterecht bij te hoog vermogen in eerder jaar (update)

gepubliceerd: 03-01-2020, 17:00
update: 17-01-2020, 15:15

Kreeg u kindgebonden budget over 2019? En is uw kindgebonden budget over 2018 of eerder stopgezet omdat u een te hoog vermogen had? Dan kreeg u het kindgebonden budget over 2019 misschien ten onrechte.

Of u het kindgebonden budget 2019 ten onrechte kreeg, hangt af van de hoogte van uw vermogen op 1 januari 2019. En die is pas zeker nadat wij uw aangifte inkomstenbelasting 2019 definitief hebben vastgesteld.

Wij bellen u begin februari. We geven u dan uitleg over de berekening van uw vermogen voor het kindgebonden budget. En we vertellen u welke mogelijkheden er zijn om een eventueel onterecht ontvangen bedrag terug te betalen.

Kunnen we u niet telefonisch bereiken? Dan krijgt u van ons een brief met deze uitleg.

Voor het kindgebonden budget over 2020 hebben we wel rekening gehouden met een mogelijk eerdere stopzetting. U hoeft hiervoor niks te doen.

Voor wie?

 Voor iedereen:

  • die kindgebonden budget over 2019 kreeg én
  • waarvan het kindgebonden budget over 2018 of eerder is gestopt vanwege een te hoog vermogen

Wat doen we voor u?

 We nemen begin februari contact met u op.

Wat kunt u nog doen?

 U hoeft niets te doen voordat we contact met u hebben opgenomen.

Actueel

 -

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.