Mogelijk te hoge aanslag inkomstenbelasting 2018 door onjuist verwerkte uitkering Ziektewet (opgelost)

gepubliceerd: 24-04-2020, 15:29

Hebt u in 2018 een uitkering in het kader van de Ziektewet en vrijwillige verzekering Ziektewet ontvangen? En hebt u in februari 2020 een brief van ons ontvangen waarin staat dat wij de gegevens van uw aangifte wijzigen?

Mogelijk hebt u dan van ons een te hoge aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 ontvangen. Onze excuses hiervoor.

Op de brief staat de dagtekening '6 februari 2020' of '13 februari 2020'. De brief heeft het kenmerk MC2018/0290. Hebt u zo’n brief ontvangen? En gaan wij onderzoeken of uw aanslag moet worden gewijzigd? Dan ontvangt u in de 1e week van mei bericht van ons.

De uitkering uit de Ziektewet en vrijwillige verzekering Ziektewet is in de verkeerde aangifterubriek geplaatst. Wij gaan de uitkering alsnog in de juiste aangifterubriek plaatsen. Als uw aanslag daardoor verandert, krijgt u van ons een juiste nieuwe aanslag. Verandert de hoogte van uw aanslag niet, dan krijgt u geen nieuwe aanslag maar een brief waarin we dit aan u laten weten.

Voor wie?

Iedereen die een uitkering Ziektewet heeft ontvangen in 2018 én de brief 'Wijzigen gegevens aangifte' heeft gekregen. Op de brief staat de dagtekening 6 of 13 februari 2020. De brief heeft het kenmerk MC2018/0290.

Wat doen we voor u?

Wij gaan uw aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 opnieuw vaststellen. U krijgt daarna een nieuwe aanslag of een brief als de hoogte van uw aanslag niet wijzigt.

Wat kunt u nog doen?

U hoeft niets te doen.

Update

 Opgelost

Meer informatie

 -

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.