Onjuiste teksten in naheffingsaanslag loonheffingen

gepubliceerd: 19-11-2020, 13:00
update: 24-11-2020, 16:50

Hebt u dit jaar over 1 of meer tijdvakken geen aangifte gedaan voor de loonheffingen, en deze ook niet betaald? En hebt u sinds februari 2020 een naheffingsaanslag loonheffingen ontvangen? Dan staan er door een technische fout onjuiste teksten in deze naheffingsaanslag.

Wat staat er in de naheffingsaanslag?

‘U krijgt deze naheffingsaanslag, omdat wij uw aangifte loonheffingen over <tijdvak> tot en met <datum> niet hebben ontvangen. Doe deze aangifte alsnog zo snel mogelijk. U hebt de loonheffingen wel betaald.

Omdat wij geen aangifte hebben ontvangen, hebben wij het bedrag van de loonheffingen hieronder geschat. Onze schatting is gelijk aan uw betaling. U hoeft daarom alleen de boete te betalen.’

Wat klopt er niet aan deze teksten?

Volgens de naheffingsaanslag hebt u geen aangifte loonheffingen gedaan, maar deze wel betaald. Dit is niet juist. Op de datum van de naheffingsaanslag had u geen aangifte loonheffingen gedaan, en de loonheffingen ook nog niet (volledig) betaald.

Wat klopt er wel aan deze teksten?

Op de naheffingsaanslag staat verder dat u een aangifteverzuimboete krijgt. Dit is juist.

Wat betekent dit voor u?

U moet zo snel mogelijk alsnog aangifte loonheffingen doen. En u moet de loonheffingen plus de aangifteverzuimboete betalen.

Normaal gesproken zou u ook een betaalverzuimboete moeten betalen. Maar dat hoeft nu niet. Vanwege de coronacrisis leggen wij tijdelijk geen boetes op als u de loonheffingen niet op tijd betaalt.

Wat doen wij?

Nadat wij uw aangifte loonheffingen hebben ontvangen, rekenen wij uit hoeveel u moet betalen. Hebt u intussen al (een deel van) het bedrag betaald dat u volgens de naheffingsaanslag moest betalen? Dan verrekenen wij dat bedrag met het bedrag dat u volgens uw aangifte moet betalen. Als u te veel hebt betaald, krijgt u dat terug.

Verder lossen wij het technische probleem op, zodat in nieuwe naheffingsaanslagen loonheffingen de juiste teksten komen te staan.

Voor wie?

 Werkgevers voor wie het volgende geldt:

  • U hebt in 2020 over 1 of meer tijdvakken geen aangifte loonheffingen gedaan en ook geen loonheffingen betaald.
  •  U hebt sinds februari 2020 een naheffingsaanslag loonheffingen ontvangen.

Wat doen we voor u?

 Nadat wij uw aangifte loonheffingen hebben ontvangen, rekenen wij uit hoeveel u moet betalen. Als blijkt dat u na de naheffingsaanslag al te veel hebt betaald, krijgt u dat terug.

Ook zorgen we ervoor dat in nieuwe naheffingsaanslagen loonheffingen de juiste teksten komen te staan.

Wat kunt u nog doen?

 Doe zo snel mogelijk alsnog aangifte loonheffingen.

Update

 

Meer informatie

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.