Brief met verzoek om inkomensverklaring 2016 of 2017 mogelijk onjuist of onterecht verstuurd (opgelost)

gepubliceerd: 12-03-2019, 14:15

Op 23 februari 2019 hebben wij een brief gestuurd aan een aantal belastingplichtigen die samen met hun partner aangifte inkomstenbelasting 2016 of 2017 hebben gedaan als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. In de brief vroegen wij om binnen 6 weken de ontbrekende inkomensverklaringen aan ons te sturen.

In een aantal gevallen is de tekst in deze brief onjuist of hebben wij de brief onterecht verstuurd.
Wij hielden er namelijk geen rekening mee, dat 1 van de partners het hele jaar in Nederland kon hebben gewoond.

Hebt u uw eigen inkomensverklaring al opgestuurd en woonde uw partner het hele jaar in Nederland? Dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Wij nemen uw aangifte verder in behandeling.

Hebt u uw eigen inkomensverklaring nog niet opgestuurd en woonde uw partner het hele jaar in Nederland? Dan hoeft u alleen nog de inkomensverklaring van uzelf aan ons te sturen.

Voor wie?

Belastingplichtigen die aangifte inkomstenbelasting 2016 of 2017 hebben gedaan als kwalificerend buitenlands belastingplichtige en een brief van ons hebben gekregen met het verzoek om ontbrekende inkomensverklaringen aan ons te sturen.

Wat doen we voor u?

Hebt u uw eigen inkomensverklaring al opgestuurd en woonde uw partner het hele jaar in Nederland? Dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.
Wij nemen uw aangifte verder in behandeling. U krijgt hierover nog een brief.

Wat kunt u nog doen?

Hebt u uw eigen inkomensverklaring nog niet opgestuurd en woonde uw partner het hele jaar in Nederland? Dan moet u alleen nog de inkomensverklaring van uzelf aan ons sturen. U krijgt hierover nog een brief.

Actueel

 Opgelost

Meer informatie

 Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.