Andere onderwerpen

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Hebt u (particulier) bij ons een belastingschuld of toeslagenschuld? Betaalt u die niet op tijd, of kunt u die niet betalen? Dan krijgt u altijd te maken met het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Lees over hoe ons Landelijk Incasso Centrum met u contact opneemt en wat u kunt regelen bij het Landelijk Incasso Centrum.

Apps voor uw smartphone of tablet

Naast deze website bieden we ook apps aan. Zo is er een app waarmee u aangifte inkomstenbelasting kunt doen. En een app waarmee je zorgtoeslag kunt aanvragen als je 18 jaar wordt.

Onderhandse akten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Ontwikkelt u software waarmee belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Of ontwikkelt u software voor het doen van digitale douaneaangiften? Lees over onze diensten, hoe u hiervan gebruik kunt maken en aan welke eisen digitale berichten moeten voldoen.

Open data

Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en opnieuw verspreid kan worden door iedereen. Voorbeelden van onze open data: een lijst met adressen waar u hulp kunt krijgen bij toeslag-vragen, een lijst met bedrijven die de ANBI-status hebben.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.