Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware

Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning SoftWare Ontwikkelaars (OSWO).

Hoe kunt u gebruikmaken van onze diensten?

Onze diensten zijn alleen toegankelijk met een ondersteuningsabonnement. Het ondersteuningsabonnement is gratis. Wilt u gebruikmaken van dit ondersteuningsabonnement? Vult u dan het aanmeldformulier in op www.oswo.nl en stuur het formulier in.

Welke diensten bieden wij aan?

Met het ondersteuningsabonnement hebt u toegang tot de volgende diensten en faciliteiten:

  • de interactieve website Community Software Ontwikkeling voor de actuele releases van de berichtstromen
  • actueelberichten (deze berichten worden ook naar uw mailadres gestuurd)
  • servicedesk
  • testfaciliteiten

Meer informatie vindt u in de brochure Diensten aan softwareontwikkelaars. In deze brochure vindt u, beknopt, informatie over Standard Business Reporting (SBR). Met SBR willen we bereiken dat de uitwisseling van berichten gestandaardiseerd wordt. SBR houdt onder andere in: het gebruik van Digipoort, PKIoverheid-certificaten voor authenticatie, een afsprakenstelsel over inzending van berichten en ontvangen van retourberichten en XBRL als berichtformaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.