Overzicht: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2018? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

Wat neemt u altijd mee?

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner
 • de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)  
 • de DigiD-machtigingscode voor 2018 van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de DigiD-machtigingscode voor 2018 van uw fiscale partner
 • Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
  U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent

Als u gescheiden bent
 • uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt

Als u een voorlopige aanslag 2018
hebt
 • uw voorlopige aanslag 2018
  (dit is niet verplicht)

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen 
hebt
 • de jaaropgave(n) van 2018
Als u een eigen woning (koopwoning) 
hebt
 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2017 of de aanslag OZB die in 2018 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2018
 • de notarisafrekening (als u in 2018 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt

Als u partneralimentatie 
ontvangt
 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
Als u een bijdrage premiekoopwoning 
ontvangt
 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
Als u nog andere inkomsten 
hebt
 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist 
tussen uw woning en uw werk
 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen 
doet voor een lijfrentespaarrekening
 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei 2017 (factor A)
 • de inkomensgegevens van 2017

Als u spaargeld, beleggingen of schulden hebt

Als u spaargeld of beleggingen hebt
 • saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2018
Als u nog andere bezittingen hebt
 • financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2018 
Als u schulden hebt
 • jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2018

Als u aftrekposten hebt

Als u alimentatie en 
andere onderhoudsverplichtingen betaalt 
voor uw (ex-)partner
 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt
 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u studiekosten of 
andere scholingsuitgaven hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.