In beroep gaan bij de rechtbank

Waartegen kunt u in beroep gaan? 

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank in de volgende gevallen:

  • U bent het niet eens met onze uitspraak op uw bezwaarschrift.
  • Wij beslissen niet op tijd op uw bezwaar of uw aanvraag.

Voor meer informatie over de beslistermijnen, zie Bezwaar en beroep en Aanvraag van een beschikking. U kunt in 1 beroepschrift in beroep gaan tegen meer dan 1 uitspraak.

Wie kan in beroep gaan?

Is onze beslissing aan u gericht? Dan bent u ook degene die in beroep kan gaan. In sommige gevallen kan ook uw (fiscale) partner in beroep gaan. Het gaat dan om gevallen waarin ook inkomens- of vermogensbestanddelen van uw (fiscale) partner in het geding zijn.

Wilt u of kunt u de beroepsprocedure niet zelf voeren? Dan kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Als de rechtbank daarom vraagt, moet die persoon een schriftelijke machtiging kunnen laten zien. U kunt ook een advocaat inschakelen. Een advocaat heeft geen schriftelijke machtiging van u nodig.

Wat kost het in beroep gaan?

Wie beroep instelt, betaalt griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de beschikking (beslissing) waartegen u in beroep gaat. De tarieven voor het griffierecht staan op rechtspraak.nl.

Hoe moet u in beroep gaan?

Dat hangt ervan af waartegen u in beroep gaat.

Bent u het niet eens met onze uitspraak op uw bezwaar? Dan gaat u meteen in beroep bij de rechtbank.

Op rechtspraak.nl kunt u met uw DigiD digitaal in beroep gaan.

Beslissen wij niet op tijd?

Beslissen wij niet op tijd? Dan stuurt u ons een formulier.
Voor toeslagen: Formulier ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen (toeslagen)
Voor andere belastingzaken: Dwangsom bij niet tijdig beslissen (behalve voor toeslagen).

Daarmee meldt u ons dat wij niet binnen de wettelijke termijn hebben beslist. Daarna hebben nog wij 2 weken om te beslissen. Doen wij dat niet, dan gaat u in beroep bij de rechtbank omdat wij niet op tijd hebben beslist.

Op rechtspraak.nl kunt u met uw DigiD digitaal in beroep gaan.

Bij welke rechtbank moet u in beroep gaan?

Waar u woont bepaalt bij welke rechtbank u in beroep gaat.

Waaraan moet uw beroepschrift voldoen?

  • De rechtbank moet uw beroepschrift binnen 6 weken na de datum van de uitspraak op uw bezwaar hebben ontvangen. Hebt u het beroepschrift binnen die termijn op de post gedaan en de rechtbank ontvangt het binnen een week na het verstrijken van die 6-wekentermijn, dan is het beroepschrift ook nog op tijd.
  • Voorzie het beroepschrift van een datum.
  • Geef duidelijk aan tegen welke uitspraak u beroep instelt.
  • Geef aan waarom u het niet met de uitspraak eens bent.
  • Noteer uw naam en adres in uw beroepschrift.
  • Onderteken het beroepschrift.
  • Voeg zo mogelijk een afschrift bij van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Als u op tijd in beroep ging, maar uw beroepschrift voldoet niet aan al deze vereisten, dan is er sprake van 'verzuim'. U krijgt de gelegenheid dit verzuim te herstellen.

Let op!

De rechter kan uw beroep niet ontvankelijk verklaren als u niet (op tijd):

  • in beroep gaat
  • het verzuim herstelt
  • het verschuldigde griffierecht betaalt

Kan ik een vergoeding krijgen voor de kosten van het beroep?

Als u (gedeeltelijk) gelijk krijgt, kunt u onder voorwaarden een wettelijk vastgestelde vergoeding krijgen. Neem voor meer informatie over deze vergoeding van de proceskosten contact op met de rechtbank.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.