U moet aangifte doen

Vraagt u zich af of u aangifte moet doen? Bent u het niet eens met uw aanslag, maar bent u te laat voor een bezwaar? Of kunt u de aanslag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u verschillende dingen doen.

Wanneer aangifte doen?

Meestal vragen wij u om aangifte te doen. Wij sturen iedereen die vermoedelijk belasting moet betalen een uitnodiging om aangifte te doen. De gegevens hiervoor ontvangen wij van werkgevers, uitkerende instanties, banken en anderen. Maar er zijn meer situaties waarin u aangifte moet doen.

U bent te laat om bezwaar te maken en u bent het niet eens met uw aanslag?

Als u te laat bent om bezwaar te maken, dan is er nog een mogelijkheid dat wij uw aanslag aanpassen. U kunt ons verzoeken uw aanslag ambtshalve te verminderen. Wij onderzoeken dan of de aanslag toch juist is vastgesteld en verminderen de aanslag als deze te hoog is vastgesteld.

Uitstel betaling bij teruggaaf

Moet u een bedrag aan ons betalen, maar verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf of een ander bedrag van ons? In afwachting daarvan kunt u dan uitstel van betaling krijgen. Wij kunnen uw aanslag verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt.

Uitstel betaling bij betalingsproblemen

Als u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen, kunt u ons verzoeken om uitstel van betaling. Dit kan niet voor alle belastingsoorten, bij motorrijtuigenbelasting gaat dit niet.

Kwijtschelding belasting 

Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vragen. Wij verlenen geen kwijtschelding als u voldoende vermogen en/of betalingscapaciteit hebt om de belastingaanslag geheel of  gedeeltelijk te betalen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.