Overzicht percentages belastingrente

Wij brengen belastingrente in rekening als wij een aanslag niet op tijd kunnen vaststellen. Wij vergoeden belastingrente als wij te lang doen over het opleggen van een belastingaanslag. In onderstaande tabellen staan de percentages belastingrente vanaf 2012.

Let op!

Belastingrente geldt niet voor schenkbelasting.

Percentages alle belastingen (m.u.v. vennootschapsbelasting)

Periode

Percentage

Vanaf 1-1-2024* 7,5

1-7-2023 tot en met 31-12-2023**

6

1-10-2020 tot en met 30-06-2023

4

1-6-2020*** tot en met 30-9-2020

0,01

1-4-2014 tot en met 31-5-2020

4

1-1-2013 tot en met 31-3-2014

3

1-10-2012 tot en met 31-12-2012

2,25

1-7-2012 tot en met 30-9-2012

2,50

1-4-2012 tot en met 30-6-2012

2,30

1-1-2012 tot en met 31-3-2012

2,85

* Voor toeslagen vanaf 1 januari 2024: 4%.
Dit geldt zowel voor de in rekening te brengen, als voor de te vergoeden belastingrente.

** Voor toeslagen gold vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023:

 • de in rekening te brengen belastingrente: 4%
 • de te vergoeden belastingrente: 6%

*** Voor de inkomstenbelasting ging de tijdelijke verlaging in vanaf 1-7-2020.

Percentages vennootschapsbelasting

Periode

Percentage

Vanaf 1-1-2024 10
1-1-2022 tot en met 31-12-2023*

8

1-10-2020 tot en met 31-12-2021

4

1-6-2020 tot en met 30-9-2020

0,01

1-9-2016 tot en met 30-5-2020

8

1-3-2015 tot en met 31-8-2016

8,05

1-9-2014 tot en met 28-2-2015

8,15

1-4-2014 tot en met 31-8-2014

8,25

1-1-2013 tot en met 31-3-2014

3

1-10-2012 tot en met 31-12-2012

2,25

1-7-2012 tot en met 30-9-2012

2,50

1-4-2012 tot en met 30-6-2012

2,30

1-1-2012 tot en met 31-3-2012

2,85

* In deze periode was het percentage als volgt vastgesteld:

 • Van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023: 8% 
  Voor zowel de in rekening te brengen belastingrente als voor de te vergoeden belastingrente.
 • Vanaf 1 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023 differentiatie:
  • de in rekening te brengen belastingrente: 8%
  • de te vergoeden belastingrente: 10,5%
 • Van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023: 8%.
  Voor zowel de in rekening te brengen belastingrente als voor de te vergoeden belastingrente.

Hoe wordt het percentage van de belastingrente vastgesteld?

Vanaf 1 januari 2024 geldt het volgende:

 • Het percentage van de belastingrente wordt 1 maal per jaar vastgesteld. Deze zal in werking treden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 • Het percentage van de belastingrente is gekoppeld aan het percentage van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Het gaat om de laatst gepubliceerde ECB-rente vóór 31 oktober van dat jaar:
  • voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting, de minimumbelasting en de solidariteitsbijdrage stijgt de belastingrente met 5,5 procentpunt en afgerond op halve procentpunten. Het minimum rentepercentage is 5,5%.
  • voor de overige belastingen stijgt de belastingrente met 3 procentpunt en afgerond op halve procentpunten. Het minimum rentepercentage is 4,5%.

Van 1 april 2014 tot 31 december 2023 gold dat:

 • het percentage voor de vennootschapsbelasting was gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties.
  Het minimum rentepercentage was 8%.
 • het percentage voor de overige belastingen was gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
  Het minimum rentepercentage was 4%.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.