Normbedragen beslagvrije voet

Hieronder vindt u de normbedragen die gelden voor de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw loon of uitkering per maand waarop wij geen beslag kunnen leggen. Wij gebruiken deze normbedragen ook voor de berekening van uw kwijtschelding of uitstel van betaling. De normbedragen zijn wettelijk vastgesteld.

De bedragen van de beslagvrije voet worden bijna altijd elk half jaar aangepast.

Hierna ziet u de inkomsten per maand waarop wij geen beslag kunnen leggen (normbedragen per groep):

Normbedragen beslagvrije voet als u een echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner hebt

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2019)
Beide partners zijn 21 jaar of ouder,
maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.325
Beide partners hebben de pensioengerechtigde leeftijd of zijn ouder € 1.415
Een partner is 21 jaar of ouder,
maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, en
de andere partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd of is ouder
€ 1.415
Partners zijn beide jonger dan 21 jaar zonder ten laste komend kind
€ 458
Een partner is jonger dan 21 jaar,
en de andere partner is 21 jaar of ouder
zonder ten laste komend kind
€ 892
Beide partners zijn jonger dan 21 jaar,
en hebben een ten laste komend kind
€ 723
Een partner is jonger dan 21 jaar, en
de andere partner is 21 jaar of ouder
en met een ten laste komend kind
€ 1.157

Normbedragen beslagvrije voet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2019)
Alleenstaande of alleenstaande ouder
van 21 jaar of ouder, maar
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 928
Alleenstaande of alleenstaande ouder
met de pensioengerechtigde leeftijd, of ouder
€ 1.039
Alleenstaande of alleenstaande ouder
jonger dan 21 jaar
€ 229

Normbedragen beslagvrije voet bij verblijf in een inrichting

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2019)
Alleenstaande of alleenstaande ouder 
verblijft in een inrichting
€ 252,52 (incl. € 35 vergoeding ZVW)
Beide echtgenoten of geregistreerd partners 
verblijven in een inrichting
€ 413,34 (incl. € 75 vergoeding ZVW)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.