Normbedragen beslagvrije voet

Hieronder vindt u de normbedragen die gelden voor de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw loon of uitkering per maand waarop wij geen beslag kunnen leggen. Wij gebruiken deze normbedragen ook voor de berekening van uw kwijtschelding of uitstel van betaling. De normbedragen zijn wettelijk vastgesteld.

De bedragen van de beslagvrije voet worden bijna altijd elk half jaar aangepast.

Hierna ziet u de inkomsten per maand waarop wij geen beslag kunnen leggen (normbedragen per groep):

Normbedragen beslagvrije voet als u een echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner hebt

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2020)
Echtgenoten, jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.362
Echtgenoten met de pensioengerechtigde
leeftijd, of ouder
€ 1.447
Echtgenoten, waarvan de een jonger is dan
de pensioengerechtigde leeftijd en
de ander de pensioengerechtigde leeftijd heeft
of ouder is
€ 1.447

Normbedragen beslagvrije voet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2020)
Alleenstaande of alleenstaande ouder
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 954
Alleenstaande of alleenstaande ouder
met de pensioengerechtigde leeftijd, of ouder
€ 1.066

Normbedragen beslagvrije voet bij verblijf in een inrichting

Categorie Het deel van uw loon of uitkering per maand
waarop wij geen beslag kunnen leggen
(vanaf 1-7-2020)
Alleenstaande of alleenstaande ouder 
verblijft in een inrichting
€ 257 (incl. € 33 vergoeding ZVW)
Beide echtgenoten of geregistreerd partners 
verblijven in een inrichting
€ 422 (incl. € 74 vergoeding ZVW)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.