Coulancerente

U hebt alleen recht op coulancerente:

  • als u belasting terugvraagt waarover u geen heffingsrente, belastingrente of invorderingsrente ontvangt, en 
  • als de behandeling van uw verzoek om om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk

Voorbeelden waarbij u geen heffingsrente, belastingrente en invorderingsrente ontvangt zijn: 

  • middeling
    (bij inkomstenbelasting)
  • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar
    (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)  

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk weegt ook uw medewerking en de tijd die u heeft nodig gehad om te reageren mee.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente die is vastgesteld voor overige belastingen.

U kunt een verzoek om vergoeding van coulancerente indienen met het formulier Verzoek coulancerente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.