Invorderingsrente, coulancerente en heffingsrente

Op deze pagina:

Invorderingsrente

Wat is invorderingsrente en wanneer moet u invorderingsrente betalen?

Invorderingsrente is rente die wij in rekening brengen als u uw belastingaanslag niet binnen de wettelijke betalingstermijn betaalt. Deze rente betaalt u ook als u uitstel van betaling hebt gekregen.

Voorbeeld

U hebt een aanslag inkomstenbelasting gekregen met de datum 1 oktober. Daarvoor geldt een wettelijke betalingstermijn van 6 weken. U moet deze belastingaanslag dus vóór 13 november betalen. Betaalt u niet binnen deze betalingstermijn? Dan brengen wij vanaf 13 november invorderingsrente in rekening. Dit geldt ook als u over die periode uitstel van betaling hebt gekregen.

Waarom brengen wij invorderingsrente in rekening?

Als u een belastingaanslag ná de uiterste betaaldatum betaalt, hebt u een schuld bij ons. Dit heeft tot gevolg dat de staat (spaar)rente misloopt op het bedrag dat u moet betalen. De rente die de staat misloopt, brengen we bij u in rekening in de vorm van invorderingsrente. Dus betaal uw belastingaanslag op tijd, dan voorkomt u dat u rente moet betalen.

Hoe berekenen wij de invorderingsrente?

De berekening van de invorderingsrente hangt af van:

 • de periode waarover u deze rente moet betalen
 • de hoogte van het te laat betaalde bedrag
 • het geldende percentage van de invorderingsrente

Over welke periode moet ik invorderingsrente betalen?

U betaalt invorderingsrente vanaf de dag ná de uiterste betaaldatum van een belastingaanslag of een laatste betalingstermijn. En loopt tot de dag dat het geld op onze rekening staat.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 2.700. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 oktober. Het bedrag dat u betaalt staat op 31 december op onze rekening. U moet invorderingsrente betalen over de periode van 1 november tot en met 30 december.

Over welk bedrag moet ik invorderingsrente betalen?

U betaalt invorderingsrente over het deel van de openstaande belastingaanslag dat u ná de uiterste betaaldatum betaalt.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 2.700. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 oktober. U betaalt € 1.500 op tijd en u betaalt € 1.200 op 31 december. U moet invorderingsrente betalen over € 1.200.

Hoeveel invorderingsrente moet ik betalen?

Dit hangt ervan af hoe snel u uw belastingaanslag na de uiterste betaaldatum betaalt en wanneer het geld op onze rekening staat.

Is het te betalen bedrag aan invorderingsrente op uw aanslag € 23 of minder? En is dit uw enige of laatste betaling van deze aanslag? Dan hoeft u deze rente niet te betalen.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 2.700. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 oktober. Het bedrag dat u betaalt staat op 31 december op onze rekening en wij hanteren 4% invorderingsrente.

Het totale bedrag op 31 december is € 2.718: € 2.700 belastingaanslag en € 18 invorderingsrente.

Omdat dit uw enige betaling is én het bedrag aan invorderingsrente minder is dan € 23, hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

Wat is het rentepercentage?

Het rentepercentage is geregeld in de wet. Voor de berekening van de invorderingsrente hanteren wij verschillende percentages. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, hebben wij maatregelen genomen. Zo hebben wij de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belasting- en toeslagenschulden.

Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de invorderingsrente weer stapsgewijs.

Overzicht percentages invorderingsrente

In de onderstaande tabel staan de percentages invorderingsrente. De rente wordt elk half jaar vastgesteld.

Periode

Percentage

Vanaf 1-1-2024

4

Vanaf 1-7-2023 tot en met 31-12-2023

3

Vanaf 1-1-2023 tot en met 30-6-2023

2

Vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2022

1

Vanaf 23-3-2020 tot en met 30-6-2022

0,01

Vanaf 1-4-2014 tot en met 22-3-2020

4

1-1-2013 tot 1-4-2014

3

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 2.700. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 oktober 2019. Het bedrag dat u betaalt staat op 31 januari 2024 op onze rekening. U betaalt invorderingsrente over de periode van 1 november 2019 tot en met 30 januari 2024.

Tijdens deze periode betaalt u over het bedrag van € 2.700 de volgende rentepercentages:

 • 4% over de periode 1 november 2019 tot en met 22 maart 2020 = € 43
 • 0,01% over de periode 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 = € 0
 • 1% over de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 = € 13
 • 2% over de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 = € 27
 • 3% over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 = € 40
 • 4% over de periode 1 januari 2024 tot en met 30 januari 2024 = € 9

U betaalt dus in totaal € 132 aan invorderingsrente over de periode van 1 november 2019 tot en met 30 januari 2024.

Hoe berekenen wij invorderingsrente bij betaling in termijnen?

U betaalt invorderingsrente als u ná de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen en u uw belastingaanslag in termijnen mag betalen. U betaalt dan invorderingsrente over elk termijnbedrag dat u betaalt ná de uiterste betaaldatum.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 1.800. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 augustus 2022. U krijgt een betalingsregeling van 6 maanden en betaalt vanaf 1 september 2022 € 300 per maand. De 1e termijn betaalt u op 1 oktober 2022 (de datum waarop het bedrag op onze rekening staat) en elke volgende termijn op de 1e dag van de daarop volgende maand.

Over elke betaling ná de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag rekenen wij invorderingsrente:

 • Termijn 1: 1% over € 300 voor de periode 1 september 2022 tot en met 30 september 2022
 • Termijn 2: 1% over € 300 voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022
 • Termijn 3: 1% over € 300 voor de periode 1 september 2022 tot en met 30 november 2022
 • Termijn 4: 1% over € 300 voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 december 2022
 • Termijn 5: 1% over € 300 voor de periode  september 2022 tot en met 31 december 2022 en 2% over € 300 voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023
 • Termijn 6: 1% over € 300 voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 en 2% over € 300 voor de periode 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023

Wat gebeurt er als ik naast invorderingsrente ook kosten moet betalen?

Betaalt u uw belastingaanslag te laat en moet u, naast invorderingsrente, ook nog kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of een dwangbevel betalen? Dan boeken wij uw betaling eerst af op de kosten en daarna op de invorderingsrente. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, boeken wij als laatste af op de belastingaanslag zelf.

Is uw belastingaanslag (inclusief kosten en rente) na deze betaling nog niet helemaal betaald? Dan krijgt u voor het resterende, niet betaalde bedrag apart bericht met betaalinformatie.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 2.800. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 augustus 2022. U betaalt niet en daarom krijgt u op  november 2022 een aanmaning met € 18 aanmaningskosten. Op 10 november 2022 wordt uw betaling van € 1.800 op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven. Wij boeken van de betaling eerst € 18 aanmaningskosten af en daarna de verschuldigde invorderingsrente (1% voor de periode 1 september 2022 tot en met 9 november 2022). Het restant van de betaling boeken wij af van uw belastingaanslag van € 2.800.

Voor het resterende, niet betaalde bedrag krijgt u apart bericht met betaalinformatie.

Wat gebeurt er als ik meer dan 1 aanslag moet betalen en dat niet in 1 keer kan?

Moet u meer dan 1 belastingaanslag betalen? En geeft u niet aan voor welke aanslag u een betaling doet? Dan boeken wij uw betaling in principe eerst af op de oudste belastingaanslag.

Voorbeeld

U krijgt de volgende 2 aanslagen:

 • een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een te betalen bedrag van € 1.800 en een uiterste betaaldatum van 31 augustus 2022
 • een naheffingsaanslag btw met een te betalen bedrag van € 2.200 en een uiterste betaaldatum van 30 september 2022.

U betaalt deze belastingaanslagen niet op tijd en daarom krijgt u op 1 november 2022 een aanmaning voor de aanslag inkomstenbelasting en op 15 november 2022 een aanmaning voor de naheffingsaanslag btw. U doet op 1 december 2022 een deelbetaling van € 1.500 en geeft hierbij niet aan voor welke aanslag u deze betaling hebt gedaan.

Wij boeken deze betaling eerst af op de aanmaningskosten en de invorderingsrente (1% voor de periode 1 september 2022 tot en met 30 november 2022) van de aanslag inkomstenbelasting. Dit is namelijk de oudste openstaande belastingaanslag. Het restant boeken we af op de aanslag inkomstenbelasting zelf. In dit geval boeken wij niets af op de naheffingsaanslag btw.

Betaal op tijd en voorkom kosten en rente

Kunt u niet op tijd betalen? Kijk wat de mogelijkheden voor u zijn en of u uitstel of een betalingsregeling kunt krijgen.

Coulancerente

U hebt recht op coulancerente:

 • als u belasting terugvraagt of terugkrijgt, geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente, én
 • als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk

Voorbeelden waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente zijn:

 • middeling
  (bij inkomstenbelasting)
 • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar
  (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk weegt ook uw medewerking mee en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente voor overige belastingen.

U dient een verzoek om vergoeding van coulancerente in met het formulier Verzoek coulancerente.

Heffingsrente (voor aanslagen t/m belastingjaar 2011)

Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011. Voor aanslagen over belastingjaar 2012 en daarna geldt belastingrente.

Wanneer betaalt u heffingsrente?

U betaalt rente over het bedrag dat u te weinig betaalde.

Voorbeeld

Bij uw inkomen hoort een bedrag van € 2.500 aan belasting en premie. Uw werkgever hield al € 1.000 op uw loon in. Dat is € 1.500 te weinig. U krijgt een belastingaanslag van € 1.500. U betaalt rente over € 1.500.

Wanneer krijgt u heffingsrente?

U krijgt rente over het bedrag dat u te veel hebt betaald.

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen die moet worden verminderd? Dan krijgt u over die vermindering geen heffingsrente vergoed. Als wij de aanslag verminderen na 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar, vergoeden wij vaak wel de invorderingsrente.

Let op!

Krijgt u een aanslag over 2011 of eerder? Dan berekenen wij over de hele periode heffingsrente. Het percentage heffingsrente dat u moet betalen na 2012 is gelijk aan het percentage belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.